kết quả xổ số miền trung

   
CN
26/11
2017
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Khánh Hòa
Kon Tum
Mã tỉnh
KH
KT
Giải tám
88
99
Giải bảy
717
240
Giải sáu
0323
8216
3531
7698
9614
3149
Giải năm
5593
7243
Giải tư
53674
50382
03599
10751
44953
45809
19500
12764
70887
87286
66337
14241
20133
11933
Giải ba
40897
24223
78538
69178
Giải nhì
16322
72299
Giải nhất
27511
92890
Giải ĐB
222279
860513
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 26/11/2017
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
0 0 9,0
3,5,1 1 7,6,1
8,2 2 3,3,2
2,9,5,2 3 1
7 4 -
- 5 1,3
1 6 -
1,9 7 4,9
8 8 8,2
9,0,7 9 3,9,7
Kon Tum
Chục Số Đơn Vị
4,9 0 -
4 1 4,3
- 2 -
4,3,3,1 3 7,3,3,8
1,6 4 0,9,3,1
- 5 -
8 6 4
8,3 7 8
9,3,7 8 7,6
9,4,9 9 9,8,9,0
Thứ 7
25/11
2017
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
Mã tỉnh
DNG
QNI
DNO
Giải tám
51
80
24
Giải bảy
198
945
407
Giải sáu
2882
4694
9446
9987
8551
4386
6525
7379
5495
Giải năm
9748
3472
8631
Giải tư
18808
37374
41808
02888
08050
20394
19032
94976
91091
86935
34854
08138
53960
89201
64651
28309
07550
05659
07281
27207
32097
Giải ba
16875
14805
61051
22187
99406
66977
Giải nhì
49662
95442
05996
Giải nhất
68453
50400
70406
Giải ĐB
338927
462193
572949
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 25/11/2017
Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
5 0 8,8,5
5 1 -
8,3,6 2 7
5 3 2
9,7,9 4 6,8
7,0 5 1,0,3
4 6 2
2 7 4,5
9,4,0,0,8 8 2,8
- 9 8,4,4
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị
8,6,0 0 1,0
5,9,0,5 1 -
7,4 2 -
9 3 5,8
5 4 5,2
4,3 5 1,4,1
8,7 6 0
8,8 7 2,6
3 8 0,7,6,7
- 9 1,3
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị
5 0 7,9,7,6,6
3,5,8 1 -
- 2 4,5
- 3 1
2 4 9
2,9 5 1,0,9
0,9,0 6 -
0,0,9,7 7 9,7
- 8 1
7,0,5,4 9 5,7,6
Thứ 6
24/11
2017
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Gia Lai
Ninh Thuận
Mã tỉnh
GL
NT
Giải tám
98
17
Giải bảy
645
203
Giải sáu
6704
6871
0618
9459
8874
9499
Giải năm
9344
7500
Giải tư
34923
09723
78370
55860
73015
68743
42788
94298
01798
49319
44228
37928
19760
61073
Giải ba
42187
22517
75753
74778
Giải nhì
40977
54801
Giải nhất
98082
41644
Giải ĐB
010924
116394
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 24/11/2017
Gia Lai
Chục Số Đơn Vị
7,6 0 4
7 1 8,5,7
8 2 3,3,4
2,2,4 3 -
0,4,2 4 5,4,3
4,1 5 -
- 6 0
8,1,7 7 1,0,7
9,1,8 8 8,7,2
- 9 8
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị
0,6 0 3,0,1
0 1 7,9
- 2 8,8
0,7,5 3 -
7,4,9 4 4
- 5 9,3
- 6 0
1 7 4,3,8
9,9,2,2,7 8 -
5,9,1 9 9,8,8,4
Thứ 5
23/11
2017
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
Mã tỉnh
BDH
QT
QB
Giải tám
75
19
52
Giải bảy
648
481
313
Giải sáu
4117
3680
1053
1619
3013
1833
9324
1398
9891
Giải năm
0567
4458
6314
Giải tư
15993
08554
31288
98136
83728
02404
15816
23678
72635
14856
56903
46799
83305
53170
51122
94622
80998
15872
64796
79041
52115
Giải ba
75589
13204
43258
82677
12946
08807
Giải nhì
10698
31832
60722
Giải nhất
26637
97045
82016
Giải ĐB
522633
976769
944525
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 23/11/2017
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
8 0 4,4
- 1 7,6
- 2 8
5,9,3 3 6,7,3
5,0,0 4 8
7 5 3,4
3,1 6 7
1,6,3 7 5
4,8,2,9 8 0,8,9
8 9 3,8
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
7 0 3,5
8 1 9,9,3
3 2 -
1,3,0 3 3,5,2
- 4 5
3,0,4 5 8,6,8
5 6 9
7 7 8,0,7
5,7,5 8 1
1,1,9,6 9 9
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
- 0 7
9,4 1 3,4,5,6
5,2,2,7,2 2 4,2,2,2,5
1 3 -
2,1 4 1,6
1,2 5 2
9,4,1 6 -
0 7 2
9,9 8 -
- 9 8,1,8,6
Thứ 4
22/11
2017
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Mã tỉnh
DNG
KH
Giải tám
80
46
Giải bảy
987
599
Giải sáu
2175
0490
1568
4778
3719
7224
Giải năm
5620
2757
Giải tư
16416
67796
18742
30987
21627
20301
40898
94301
78345
51814
38550
03055
00003
46835
Giải ba
74275
74324
35524
54582
Giải nhì
06323
65660
Giải nhất
54857
41051
Giải ĐB
331290
690149
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 22/11/2017
Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
8,9,2,9 0 1
0 1 6
4 2 0,7,4,3
2 3 -
2 4 2
7,7 5 7
1,9 6 8
8,8,2,5 7 5,5
6,9 8 0,7,7
- 9 0,6,8,0
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
5,6 0 1,3
0,5 1 9,4
8 2 4,4
0 3 5
2,1,2 4 6,5,9
4,5,3 5 7,0,5,1
4 6 0
5 7 8
7 8 2
9,1,4 9 9
Thứ 3
21/11
2017
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Đắk Lắk
Quảng Nam
Mã tỉnh
DLK
QNM
Giải tám
98
23
Giải bảy
750
420
Giải sáu
0020
2065
9630
6554
4060
5140
Giải năm
7043
7588
Giải tư
42276
25411
84599
08341
35857
01607
76476
67255
08032
70513
71066
89048
75233
15281
Giải ba
29199
12459
68370
69313
Giải nhì
60779
67117
Giải nhất
96273
71524
Giải ĐB
198812
655742
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 21/11/2017
Đắk Lắk
Chục Số Đơn Vị
5,2,3 0 7
1,4 1 1,2
1 2 0
4,7 3 0
- 4 3,1
6 5 0,7,9
7,7 6 5
5,0 7 6,6,9,3
9 8 -
9,9,5,7 9 8,9,9
Quảng Nam
Chục Số Đơn Vị
2,6,4,7 0 -
8 1 3,3,7
3,4 2 3,0,4
2,1,3,1 3 2,3
5,2 4 0,8,2
5 5 4,5
6 6 0,6
1 7 0
8,4 8 8,1
- 9 -
Thứ 2
20/11
2017
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Thừa Thiên Huế
Phú Yên
Mã tỉnh
TTH
PY
Giải tám
52
92
Giải bảy
767
966
Giải sáu
5554
7558
6823
8973
6240
0800
Giải năm
2206
2583
Giải tư
32113
90767
04966
78179
78740
71720
99577
23673
62986
65632
03501
10428
04784
46157
Giải ba
28916
80644
47538
76086
Giải nhì
03672
70596
Giải nhất
33706
98983
Giải ĐB
884641
589977
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 20/11/2017
Thừa Thiên Huế
Chục Số Đơn Vị
4,2 0 6,6
4 1 3,6
5,7 2 3,0
2,1 3 -
5,4 4 0,4,1
- 5 2,4,8
0,6,1,0 6 7,7,6
6,6,7 7 9,7,2
5 8 -
7 9 -
Phú Yên
Chục Số Đơn Vị
4,0 0 0,1
0 1 -
9,3 2 8
7,8,7,8 3 2,8
8 4 0
- 5 7
6,8,8,9 6 6
5,7 7 3,3,7
2,3 8 3,6,4,6,3
- 9 2,6
CN
19/11
2017
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Khánh Hòa
Kon Tum
Mã tỉnh
KH
KT
Giải tám
11
85
Giải bảy
466
503
Giải sáu
3096
1605
3078
5276
5594
7194
Giải năm
6372
3069
Giải tư
42312
33025
34995
67375
86645
51350
16366
97861
36371
58448
38183
14342
61485
19808
Giải ba
58792
48378
91776
53812
Giải nhì
37615
70984
Giải nhất
64445
17444
Giải ĐB
557848
471495
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 19/11/2017
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
5 0 5
1 1 1,2,5
7,1,9 2 5
- 3 -
- 4 5,5,8
0,2,9,7,4,1,4 5 0
6,9,6 6 6,6
- 7 8,2,5,8
7,7,4 8 -
- 9 6,5,2
Kon Tum
Chục Số Đơn Vị
- 0 3,8
6,7 1 2
4,1 2 -
0,8 3 -
9,9,8,4 4 8,2,4
8,8,9 5 -
7,7 6 9,1
- 7 6,1,6
4,0 8 5,3,5,4
6 9 4,4,5
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top