kết quả xổ số miền trung

   
Thứ 4
30/05
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Mã tỉnh
DNG
KH
Giải tám
27
98
Giải bảy
767
397
Giải sáu
0747
0761
8864
3395
5604
2700
Giải năm
8089
6611
Giải tư
62777
96699
04241
01728
90443
23262
25180
14677
86361
21118
65525
92884
19305
09110
Giải ba
22117
87543
36095
95877
Giải nhì
96579
76082
Giải nhất
23491
80767
Giải ĐB
182278
569760
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 30/05/2018
Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
8 0 -
6,4,9 1 7
6 2 7,8
4,4 3 -
6 4 7,1,3,3
- 5 -
- 6 7,1,4,2
2,6,4,7,1 7 7,9,8
2,7 8 9,0
8,9,7 9 9,1
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
0,1,6 0 4,0,5
1,6 1 1,8,0
8 2 5
- 3 -
0,8 4 -
9,2,0,9 5 -
- 6 1,7,0
9,7,7,6 7 7,7
9,1 8 4,2
- 9 8,7,5,5
Thứ 3
29/05
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Đắk Lắk
Quảng Nam
Mã tỉnh
DLK
QNM
Giải tám
32
16
Giải bảy
307
759
Giải sáu
9742
3034
1329
2749
7602
7680
Giải năm
1904
4158
Giải tư
80460
24658
44955
66575
93547
01987
25817
27254
52227
94976
11090
27294
25001
34120
Giải ba
84438
05807
16921
65696
Giải nhì
78038
88693
Giải nhất
21198
03070
Giải ĐB
529473
914104
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 29/05/2018
Đắk Lắk
Chục Số Đơn Vị
6 0 7,4,7
- 1 7
3,4 2 9
7 3 2,4,8,8
3,0 4 2,7
5,7 5 8,5
- 6 0
0,4,8,1,0 7 5,3
5,3,3,9 8 7
2 9 8
Quảng Nam
Chục Số Đơn Vị
8,9,2,7 0 2,1,4
0,2 1 6
0 2 7,0,1
9 3 -
5,9,0 4 9
- 5 9,8,4
1,7,9 6 -
2 7 6,0
5 8 0
5,4 9 0,4,6,3
Thứ 2
28/05
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Thừa Thiên Huế
Phú Yên
Mã tỉnh
TTH
PY
Giải tám
72
15
Giải bảy
290
025
Giải sáu
9695
2209
1124
5097
0944
1833
Giải năm
1494
2305
Giải tư
35826
12877
75078
65799
82351
22509
32891
48008
89733
60087
58729
65368
20528
97178
Giải ba
32872
71653
97271
63461
Giải nhì
71252
40072
Giải nhất
42242
02203
Giải ĐB
729136
862143
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 28/05/2018
Thừa Thiên Huế
Chục Số Đơn Vị
9 0 9,9
5,9 1 -
7,7,5,4 2 4,6
5 3 6
2,9 4 2
9 5 1,3,2
2,3 6 -
7 7 2,7,8,2
7 8 -
0,9,0 9 0,5,4,9,1
Phú Yên
Chục Số Đơn Vị
- 0 5,8,3
7,6 1 5
7 2 5,9,8
3,3,0,4 3 3,3
4 4 4,3
1,2,0 5 -
- 6 8,1
9,8 7 8,1,2
0,6,2,7 8 7
2 9 7
CN
27/05
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Khánh Hòa
Kon Tum
Mã tỉnh
KH
KT
Giải tám
84
96
Giải bảy
189
999
Giải sáu
0508
0168
4301
8249
5951
1333
Giải năm
0918
1487
Giải tư
31922
36246
71574
74324
08270
36661
14529
96264
47723
45139
69590
82728
22163
41123
Giải ba
35486
73641
13969
11001
Giải nhì
94390
63299
Giải nhất
56187
12024
Giải ĐB
858159
633605
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 27/05/2018
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
7,9 0 8,1
0,6,4 1 8
2 2 2,4,9
- 3 -
8,7,2 4 6,1
- 5 9
4,8 6 8,1
8 7 4,0
0,6,1 8 4,9,6,7
8,2,5 9 0
Kon Tum
Chục Số Đơn Vị
9 0 1,5
5,0 1 -
- 2 3,8,3,4
3,2,6,2 3 3,9
6,2 4 9
0 5 1
9 6 4,3,9
8 7 -
2 8 7
9,4,3,6,9 9 6,9,0,9
Thứ 7
26/05
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
Mã tỉnh
DNG
QNI
DNO
Giải tám
95
80
12
Giải bảy
855
068
433
Giải sáu
3683
1980
3415
4124
5553
8074
8521
5215
4936
Giải năm
1863
0431
1051
Giải tư
62199
51547
25969
64945
38573
52527
70809
94501
07402
48175
63612
65808
29403
26304
58883
59857
42957
74196
98230
77800
50202
Giải ba
66022
01624
15630
40856
71671
39600
Giải nhì
46526
32451
30490
Giải nhất
34345
08362
17926
Giải ĐB
995941
333739
407624
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 26/05/2018
Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
8 0 9
4 1 5
2 2 7,2,4,6
8,6,7 3 -
2 4 7,5,5,1
9,5,1,4,4 5 5
2 6 3,9
4,2 7 3
- 8 3,0
9,6,0 9 5,9
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị
8,3 0 1,2,8,3,4
3,0,5 1 2
0,1,6 2 4
5,0 3 1,0,9
2,7,0 4 -
7 5 3,6,1
5 6 8,2
- 7 4,5
6,0 8 0
3 9 -
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị
3,0,0,9 0 0,2,0
2,5,7 1 2,5
1,0 2 1,6,4
3,8 3 3,6,0
2 4 -
1 5 1,7,7
3,9,2 6 -
5,5 7 1
- 8 3
- 9 6,0
Thứ 6
25/05
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Gia Lai
Ninh Thuận
Mã tỉnh
GL
NT
Giải tám
19
34
Giải bảy
535
372
Giải sáu
4952
3180
3212
4160
7194
2488
Giải năm
3685
3119
Giải tư
32859
90281
71150
12559
79044
50088
05836
13262
31766
10137
54466
21724
06376
37035
Giải ba
35931
62942
67317
72895
Giải nhì
77168
82518
Giải nhất
74026
48952
Giải ĐB
422916
511400
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 25/05/2018
Gia Lai
Chục Số Đơn Vị
8,5 0 -
8,3 1 9,2,6
5,1,4 2 6
- 3 5,6,1
4 4 4,2
3,8 5 2,9,0,9
3,2,1 6 8
- 7 -
8,6 8 0,5,1,8
1,5,5 9 -
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị
6,0 0 0
- 1 9,7,8
7,6,5 2 4
- 3 4,7,5
3,9,2 4 -
3,9 5 2
6,6,7 6 0,2,6,6
3,1 7 2,6
8,1 8 8
1 9 4,5
Thứ 5
24/05
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
Mã tỉnh
BDH
QT
QB
Giải tám
17
88
46
Giải bảy
412
758
935
Giải sáu
1067
1209
7946
0440
4475
2413
9719
5533
8982
Giải năm
7590
4220
1136
Giải tư
40773
03367
65013
24305
07420
12652
99364
98381
65918
34831
79804
81925
17905
46113
52668
50895
28546
98872
27267
80934
39122
Giải ba
49657
96947
27142
93838
73145
58035
Giải nhì
31388
42340
75688
Giải nhất
60878
20152
60121
Giải ĐB
657422
758265
672394
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 24/05/2018
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
9,2 0 9,5
- 1 7,2,3
1,5,2 2 0,2
7,1 3 -
6 4 6,7
0 5 2,7
4 6 7,7,4
1,6,6,5,4 7 3,8
8,7 8 8
0 9 0
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
4,2,4 0 4,5
8,3 1 3,8,3
4,5 2 0,5
1,1 3 1,8
0 4 0,2,0
7,2,0,6 5 8,2
- 6 5
- 7 5
8,5,1,3 8 8,1
- 9 -
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
2 1 9
8,7,2 2 2,1
3 3 5,3,6,4,5
3,9 4 6,6,5
3,9,4,3 5 -
4,3,4 6 8,7
6 7 2
6,8 8 2,8
1 9 5,4
Thứ 4
23/05
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Mã tỉnh
DNG
KH
Giải tám
69
62
Giải bảy
000
775
Giải sáu
5351
8616
3934
3033
2020
8559
Giải năm
4563
9027
Giải tư
07747
84020
08342
03268
36143
66440
13387
16775
78774
64621
73057
41837
45921
08009
Giải ba
81458
08187
58526
19019
Giải nhì
55223
99714
Giải nhất
66644
47985
Giải ĐB
210404
840585
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 23/05/2018
Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
0,2,4 0 0,4
5 1 6
4 2 0,3
6,4,2 3 4
3,4,0 4 7,2,3,0,4
- 5 1,8
1 6 9,3,8
4,8,8 7 -
6,5 8 7,7
6 9 -
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
2 0 9
2,2 1 9,4
6 2 0,7,1,1,6
3 3 3,7
7,1 4 -
7,7,8,8 5 9,7
2 6 2
2,5,3 7 5,5,4
- 8 5,5
5,0,1 9 -
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top