kết quả xổ số miền bắc

   
CN
11/04
2021
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
29013
Giải nhất
13305
Giải nhì
66567                    43230
Giải ba
99122          04949          71530
82148          72456          78719
Giải tư
5096                    9766
4238                    7800
Giải năm
7180          2825          0497
1488          4929          5621
Giải sáu
821          034          271
Giải bảy
87          80          83          23
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 11/04/2021
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
3,3,0,8,8 0 5,0
2,2,7 1 3,9
2 2 2,5,9,1,1,3
1,8,2 3 0,0,8,4
3 4 9,8
0,2 5 6
5,9,6 6 7,6
6,9,8 7 1
4,3,8 8 0,8,7,0,3
4,1,2 9 6,7
Thứ 7
10/04
2021
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
85313
Giải nhất
55176
Giải nhì
79036                    28577
Giải ba
94383          79058          53998
29626          30944          46987
Giải tư
4695                    6882
5660                    7075
Giải năm
5263          9971          5237
5381          3743          2306
Giải sáu
452          292          746
Giải bảy
86          54          27          64
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 10/04/2021
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
6 0 6
7,8 1 3
8,5,9 2 6,7
1,8,6,4 3 6,7
4,5,6 4 4,3,6
9,7 5 8,2,4
7,3,2,0,4,8 6 0,3,4
7,8,3,2 7 6,7,5,1
5,9 8 3,7,2,1,6
- 9 8,5,2
Thứ 6
09/04
2021
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
52070
Giải nhất
62954
Giải nhì
27646                    88703
Giải ba
04269          02791          35381
80397          16804          02753
Giải tư
0651                    7692
1233                    6875
Giải năm
7439          7249          5341
9918          3352          8215
Giải sáu
262          484          531
Giải bảy
93          83          95          71
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 09/04/2021
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
7 0 3,4
9,8,5,4,3,7 1 8,5
9,5,6 2 -
0,5,3,9,8 3 3,9,1
5,0,8 4 6,9,1
7,1,9 5 4,3,1,2
4 6 9,2
9 7 0,5,1
1 8 1,4,3
6,3,4 9 1,7,2,3,5
Thứ 5
08/04
2021
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
63904
Giải nhất
56240
Giải nhì
48222                    98507
Giải ba
32353          37133          28267
86742          62636          80484
Giải tư
9490                    4218
8779                    1522
Giải năm
0179          6710          1978
3940          9894          6237
Giải sáu
307          084          531
Giải bảy
11          03          47          86
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 08/04/2021
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
4,9,1,4 0 4,7,7,3
3,1 1 8,0,1
2,4,2 2 2,2
5,3,0 3 3,6,7,1
0,8,9,8 4 0,2,0,7
- 5 3
3,8 6 7
0,6,3,0,4 7 9,9,8
1,7 8 4,4,6
7,7 9 0,4
Thứ 4
07/04
2021
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
97675
Giải nhất
55528
Giải nhì
55398                    29818
Giải ba
54673          41639          66052
64142          06759          99796
Giải tư
2370                    2784
4435                    5716
Giải năm
5498          3510          4504
0800          2973          2388
Giải sáu
693          603          533
Giải bảy
13          70          81          56
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 07/04/2021
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
7,1,0,7 0 4,0,3
8 1 8,6,0,3
5,4 2 8
7,7,9,0,3,1 3 9,5,3
8,0 4 2
7,3 5 2,9,6
9,1,5 6 -
- 7 5,3,0,3,0
2,9,1,9,8 8 4,8,1
3,5 9 8,6,8,3
Thứ 3
06/04
2021
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
94659
Giải nhất
32768
Giải nhì
30053                    32214
Giải ba
82444          37646          05925
98134          53057          59774
Giải tư
3093                    7900
9644                    2848
Giải năm
4145          6351          2593
6611          6182          7360
Giải sáu
947          201          559
Giải bảy
44          45          01          74
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 06/04/2021
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
0,6 0 0,1,1
5,1,0,0 1 4,1
8 2 5
5,9,9 3 4
1,4,3,7,4,4,7 4 4,6,4,8,5,7,4,5
2,4,4 5 9,3,7,1,9
4 6 8,0
5,4 7 4,4
6,4 8 2
5,5 9 3,3
Thứ 2
05/04
2021
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
06800
Giải nhất
39251
Giải nhì
67548                    65874
Giải ba
16912          12006          71395
44182          32715          94059
Giải tư
8360                    0691
7008                    6286
Giải năm
8957          2843          8568
1042          3781          4361
Giải sáu
826          667          396
Giải bảy
56          25          87          11
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 05/04/2021
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
0,6 0 0,6,8
5,9,8,6,1 1 2,5,1
1,8,4 2 6,5
4 3 -
7 4 8,3,2
9,1,2 5 1,9,7,6
0,8,2,9,5 6 0,8,1,7
5,6,8 7 4
4,0,6 8 2,6,1,7
5 9 5,1,6
CN
04/04
2021
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
16278
Giải nhất
81109
Giải nhì
23429                    38390
Giải ba
32435          42574          99911
09241          21291          55658
Giải tư
4655                    9197
2481                    8641
Giải năm
4142          1733          4329
9404          6699          3373
Giải sáu
914          344          224
Giải bảy
54          37          36          65
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 04/04/2021
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
9 0 9,4
1,4,9,8,4 1 1,4
4 2 9,9,4
3,7 3 5,3,7,6
7,0,1,4,2,5 4 1,1,2,4
3,5,6 5 8,5,4
3 6 5
9,3 7 8,4,3
7,5 8 1
0,2,2,9 9 0,1,7,9
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top