kết quả xổ số miền bắc

   
Thứ 4
29/03
2023
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
86367
Giải nhất
69313
Giải nhì
57644                    99117
Giải ba
57068          01410          71666
59756          37373          20474
Giải tư
6395                    5291
5632                    3556
Giải năm
2533          5880          4616
8998          7741          1916
Giải sáu
961          316          203
Giải bảy
60          85          39          71
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 29/03/2023
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
1,8,6 0 3
9,4,6,7 1 3,7,0,6,6,6
3 2 -
1,7,3,0 3 2,3,9
4,7 4 4,1
9,8 5 6,6
6,5,5,1,1,1 6 7,8,6,1,0
6,1 7 3,4,1
6,9 8 0,5
3 9 5,1,8
Thứ 3
28/03
2023
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
66228
Giải nhất
20468
Giải nhì
52302                    81938
Giải ba
80052          98632          60778
43904          23666          29291
Giải tư
9299                    7599
3882                    4937
Giải năm
8481          5974          4117
4744          3181          7043
Giải sáu
520          126          567
Giải bảy
30          22          92          01
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 28/03/2023
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
2,3 0 2,4,1
9,8,8,0 1 7
0,5,3,8,2,9 2 8,0,6,2
4 3 8,2,7,0
0,7,4 4 4,3
- 5 2
6,2 6 8,6,7
3,1,6 7 8,4
2,6,3,7 8 2,1,1
9,9 9 1,9,9,2
Thứ 2
27/03
2023
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
83230
Giải nhất
27431
Giải nhì
00542                    39074
Giải ba
00542          39074          03807
48505          81972          52585
Giải tư
3688                    5158
4819                    5996
Giải năm
1953          7838          0600
4430          1433          9408
Giải sáu
989          736          316
Giải bảy
91          85          30          55
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 27/03/2023
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
3,0,3,3 0 7,5,0,8
3,9 1 9,6
4,4,7 2 -
5,3 3 0,1,8,0,3,6,0
7,7 4 2,2
0,8,8,5 5 8,3,5
9,3,1 6 -
0 7 4,4,2
8,5,3,0 8 5,8,9,5
1,8 9 6,1
CN
26/03
2023
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
57765
Giải nhất
81664
Giải nhì
81817                    24222
Giải ba
29370          84409          04923
57899          07071          93934
Giải tư
4102                    2973
6263                    6666
Giải năm
8566          3378          2688
1310          3160          6446
Giải sáu
895          560          344
Giải bảy
30          52          63          13
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 26/03/2023
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
7,1,6,6,3 0 9,2
7 1 7,0,3
2,0,5 2 2,3
2,7,6,6,1 3 4,0
6,3,4 4 6,4
6,9 5 2
6,6,4 6 5,4,3,6,6,0,0,3
1 7 0,1,3,8
7,8 8 8
0,9 9 9,5
Thứ 7
25/03
2023
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
32273
Giải nhất
26774
Giải nhì
47449                    00099
Giải ba
42018          44879          34758
02573          53468          78759
Giải tư
1143                    4584
9372                    9795
Giải năm
3750          9885          2890
9364          0917          2156
Giải sáu
114          430          214
Giải bảy
74          22          98          97
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 25/03/2023
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
5,9,3 0 -
- 1 8,7,4,4
7,2 2 2
7,7,4 3 0
7,8,6,1,1,7 4 9,3
9,8 5 8,9,0,6
5 6 8,4
1,9 7 3,4,9,3,2,4
1,5,6,9 8 4,5
4,9,7,5 9 9,5,0,8,7
Thứ 6
24/03
2023
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
48657
Giải nhất
92279
Giải nhì
26169                    82385
Giải ba
98841          13954          79256
94604          99283          70785
Giải tư
1952                    2895
1644                    0040
Giải năm
0056          2149          4349
9152          6702          9706
Giải sáu
946          859          135
Giải bảy
72          04          96          01
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 24/03/2023
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
4 0 4,2,6,4,1
4,0 1 -
5,5,0,7 2 -
8 3 5
5,0,4,0 4 1,4,0,9,9,6
8,8,9,3 5 7,4,6,2,6,2,9
5,5,0,4,9 6 9
5 7 9,2
- 8 5,3,5
7,6,4,4,5 9 5,6
Thứ 5
23/03
2023
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
45483
Giải nhất
75836
Giải nhì
51256                    95469
Giải ba
48390          14974          09605
98957          76070          37554
Giải tư
0178                    8464
7318                    4497
Giải năm
4361          8794          1660
2984          2372          1407
Giải sáu
191          984          646
Giải bảy
46          34          28          91
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 23/03/2023
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
9,7,6 0 5,7
6,9,9 1 8
7 2 8
8 3 6,4
7,5,6,9,8,8,3 4 6,6
0 5 6,7,4
3,5,4,4 6 9,4,1,0
5,9,0 7 4,0,8,2
7,1,2 8 3,4,4
6 9 0,7,4,1,1
Thứ 4
22/03
2023
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
08798
Giải nhất
75337
Giải nhì
38963                    26229
Giải ba
39544          19950          42567
81097          15774          11622
Giải tư
1142                    2860
5468                    4869
Giải năm
8457          1226          2904
5946          4619          0294
Giải sáu
613          479          357
Giải bảy
16          56          29          44
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 22/03/2023
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
5,6 0 4
- 1 9,3,6
2,4 2 9,2,6,9
6,1 3 7
4,7,0,9,4 4 4,2,6,4
- 5 0,7,7,6
2,4,1,5 6 3,7,0,8,9
3,6,9,5,5 7 4,9
9,6 8 -
2,6,1,7,2 9 8,7,4
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top