kết quả xổ số miền bắc

   
Thứ 6
24/05
2024
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
70098
Giải nhất
97488
Giải nhì
81877                    42410
Giải ba
78164          41219          93046
13510          18781          03112
Giải tư
1380                    5811
1579                    9803
Giải năm
4821          3430          6260
1609          5871          9504
Giải sáu
065          714          870
Giải bảy
82          60          02          22
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 24/05/2024
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
1,1,8,3,6,7,6 0 3,9,4,2
8,1,2,7 1 0,9,0,2,1,4
1,8,0,2 2 1,2
0 3 0
6,0,1 4 6
6 5 -
4 6 4,0,5,0
7 7 7,9,1,0
9,8 8 8,1,0,2
1,7,0 9 8
Thứ 5
23/05
2024
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
13182
Giải nhất
64473
Giải nhì
58976                    80232
Giải ba
65555          53210          45207
14837          11304          47605
Giải tư
1946                    6656
2147                    6690
Giải năm
2484          5860          7889
6268          2267          8394
Giải sáu
272          701          862
Giải bảy
51          87          41          60
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 23/05/2024
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
1,9,6,6 0 7,4,5,1
0,5,4 1 0
8,3,7,6 2 -
7 3 2,7
0,8,9 4 6,7,1
5,0 5 5,6,1
7,4,5 6 0,8,7,2,0
0,3,4,6,8 7 3,6,2
6 8 2,4,9,7
8 9 0,4
Thứ 4
22/05
2024
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
39397
Giải nhất
45487
Giải nhì
31476                    00040
Giải ba
47830          45608          32162
70312          68143          75822
Giải tư
0668                    1475
4436                    5595
Giải năm
1774          6655          7678
7745          1426          4108
Giải sáu
126          617          344
Giải bảy
06          61          62          64
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 22/05/2024
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
4,3 0 8,8,6
6 1 2,7
6,1,2,6 2 2,6,6
4 3 0,6
7,4,6 4 0,3,5,4
7,9,5,4 5 5
7,3,2,2,0 6 2,8,1,2,4
9,8,1 7 6,5,4,8
0,6,7,0 8 7
- 9 7,5
Thứ 3
21/05
2024
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
55200
Giải nhất
18539
Giải nhì
69018                    79701
Giải ba
77775          27106          44932
69463          49358          74462
Giải tư
6188                    9885
3428                    9737
Giải năm
1245          1061          4589
0309          8867          2047
Giải sáu
832          502          909
Giải bảy
79          73          50          87
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 21/05/2024
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
0,5 0 0,1,6,9,2,9
0,6 1 8
3,6,3,0 2 8
6,7 3 9,2,7,2
- 4 5,7
7,8,4 5 8,0
0 6 3,2,1,7
3,6,4,8 7 5,9,3
1,5,8,2 8 8,5,9,7
3,8,0,0,7 9 -
Thứ 2
20/05
2024
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
05966
Giải nhất
60275
Giải nhì
72725                    90891
Giải ba
56652          91186          16367
64845          09049          06322
Giải tư
0220                    6622
9353                    0452
Giải năm
9510          9372          3898
4781          9369          2390
Giải sáu
695          561          208
Giải bảy
24          50          89          52
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 20/05/2024
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
2,1,9,5 0 8
9,8,6 1 0
5,2,2,5,7,5 2 5,2,0,2,4
5 3 -
2 4 5,9
7,2,4,9 5 2,3,2,0,2
6,8 6 6,7,9,1
6 7 5,2
9,0 8 6,1,9
4,6,8 9 1,8,0,5
CN
19/05
2024
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
14478
Giải nhất
08543
Giải nhì
83125                    92133
Giải ba
92796          76639          97895
59002          03268          78862
Giải tư
0077                    1962
4824                    8339
Giải năm
9892          6035          5510
5769          1348          4280
Giải sáu
198          786          996
Giải bảy
68          85          05          96
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 19/05/2024
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
1,8 0 2,5
- 1 0
0,6,6,9 2 5,4
4,3 3 3,9,9,5
2 4 3,8
2,9,3,8,0 5 -
9,8,9,9 6 8,2,2,9,8
7 7 8,7
7,6,4,9,6 8 0,6,5
3,3,6 9 6,5,2,8,6,6
Thứ 7
18/05
2024
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
91322
Giải nhất
34422
Giải nhì
54587                    91207
Giải ba
65370          28969          87605
86304          25261          47953
Giải tư
8722                    3565
3622                    9776
Giải năm
9794          6034          3664
4804          5847          1109
Giải sáu
439          382          725
Giải bảy
17          18          19          80
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 18/05/2024
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
7,8 0 7,5,4,4,9
6 1 7,8,9
2,2,2,2,8 2 2,2,2,2,5
5 3 4,9
0,9,3,6,0 4 7
0,6,2 5 3
7 6 9,1,5,4
8,0,4,1 7 0,6
1 8 7,2,0
6,0,3,1 9 4
Thứ 6
17/05
2024
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
51468
Giải nhất
36545
Giải nhì
25740                    88471
Giải ba
71270          59190          24080
02738          14554          91467
Giải tư
1610                    7280
1449                    3711
Giải năm
1990          2823          4099
1531          0662          6554
Giải sáu
811          467          195
Giải bảy
45          41          62          32
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 17/05/2024
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
4,7,9,8,1,8,9 0 -
7,1,3,1,4 1 0,1,1
6,6,3 2 3
2 3 8,1,2
5,5 4 5,0,9,5,1
4,9,4 5 4,4
- 6 8,7,2,7,2
6,6 7 1,0
6,3 8 0,0
4,9 9 0,0,9,5
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top