Kết quả xổ số Miền Bắc - XSMB

   
CN
11/04
2021
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
29013
Giải nhất
13305
Giải nhì
66567                    43230
Giải ba
99122          04949          71530
82148          72456          78719
Giải tư
5096                    9766
4238                    7800
Giải năm
7180          2825          0497
1488          4929          5621
Giải sáu
821          034          271
Giải bảy
87          80          83          23
Bảng loto xổ số [Miền Bắc] - Ngày: 11/04/2021
13 05 67 30 22 49 30 48 56
19 96 66 38 00 80 25 97 88
29 21 21 34 71 87 80 83 23
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1000đ/sms)

CN
11/04
2021
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
29013
Giải nhất
13305
Giải nhì
66567                    43230
Giải ba
99122          04949          71530
82148          72456          78719
Giải tư
5096                    9766
4238                    7800
Giải năm
7180          2825          0497
1488          4929          5621
Giải sáu
821          034          271
Giải bảy
87          80          83          23
Xem bảng thống kê loto 2 số cuối
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1000đ/sms)

CN
11/04
2021
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
29013
Giải nhất
13305
Giải nhì
66567                    43230
Giải ba
99122          04949          71530
82148          72456          78719
Giải tư
5096                    9766
4238                    7800
Giải năm
7180          2825          0497
1488          4929          5621
Giải sáu
821          034          271
Giải bảy
87          80          83          23
Xem bảng thống kê loto 2 số cuối
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1000đ/sms)

CN
11/04
2021
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
29013
Giải nhất
13305
Giải nhì
66567                    43230
Giải ba
99122          04949          71530
82148          72456          78719
Giải tư
5096                    9766
4238                    7800
Giải năm
7180          2825          0497
1488          4929          5621
Giải sáu
821          034          271
Giải bảy
87          80          83          23
Xem bảng thống kê loto 2 số cuối
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1000đ/sms)

CN
11/04
2021
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
29013
Giải nhất
13305
Giải nhì
66567                    43230
Giải ba
99122          04949          71530
82148          72456          78719
Giải tư
5096                    9766
4238                    7800
Giải năm
7180          2825          0497
1488          4929          5621
Giải sáu
821          034          271
Giải bảy
87          80          83          23
Xem bảng thống kê loto 2 số cuối
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1000đ/sms)

THỐNG KÊ - XỔ SỐ MIỀN BẮC ĐẾN NGÀY 11/04/2021
Các cặp số ra liên tiếp:
29  2 Ngày - 3 lần
97  2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
84
4 lần - nope Không tăng
03
3 lần - nope Không tăng
04
3 lần - nope Không tăng
13
3 lần - up Tăng 1
18
3 lần - nope Không tăng
22
3 lần - up Tăng 1
33
3 lần - nope Không tăng
52
3 lần - nope Không tăng
70
3 lần - nope Không tăng
71
3 lần - up Tăng 1
75
3 lần - nope Không tăng
81
3 lần - nope Không tăng
83
3 lần - up Tăng 1
98
3 lần - nope Không tăng
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
81
7 lần - nope Không tăng
33
6 lần - nope Không tăng
91
6 lần - nope Không tăng
10
5 lần - nope Không tăng
44
5 lần - nope Không tăng
67
5 lần - up Tăng 1
74
5 lần - nope Không tăng
82
5 lần - down Giảm 1
86
5 lần - nope Không tăng
95
5 lần - nope Không tăng
00
4 lần - up Tăng 1
03
4 lần - down Giảm 1
04
4 lần - nope Không tăng
11
4 lần - down Giảm 1
13
4 lần - up Tăng 1
15
4 lần - nope Không tăng
25
4 lần - up Tăng 1
37
4 lần - down Giảm 1
42
4 lần - nope Không tăng
43
4 lần - nope Không tăng
48
4 lần - up Tăng 1
51
4 lần - nope Không tăng
52
4 lần - down Giảm 1
59
4 lần - nope Không tăng
75
4 lần - nope Không tăng
83
4 lần - up Tăng 1
84
4 lần - nope Không tăng
93
4 lần - down Giảm 1
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
38
16 lần - nope Không tăng
29
13 lần - nope Không tăng
33
13 lần - nope Không tăng
51
13 lần - nope Không tăng
03
12 lần - down Giảm 2
39
12 lần - down Giảm 2
63
12 lần - down Giảm 1
81
12 lần - nope Không tăng
05
11 lần - up Tăng 1
43
11 lần - nope Không tăng
54
11 lần - nope Không tăng
59
11 lần - nope Không tăng
66
11 lần - nope Không tăng
68
11 lần - nope Không tăng
84
11 lần - down Giảm 2
93
11 lần - down Giảm 1
06
10 lần - nope Không tăng
08
10 lần - nope Không tăng
10
10 lần - nope Không tăng
11
10 lần - nope Không tăng
16
10 lần - nope Không tăng
18
10 lần - nope Không tăng
37
10 lần - nope Không tăng
40
10 lần - down Giảm 1
52
10 lần - nope Không tăng
56
10 lần - up Tăng 1
58
10 lần - nope Không tăng
62
10 lần - nope Không tăng
67
10 lần - up Tăng 1
70
10 lần - down Giảm 1
89
10 lần - down Giảm 2
02
9 lần - nope Không tăng
13
9 lần - up Tăng 1
22
9 lần - nope Không tăng
31
9 lần - nope Không tăng
41
9 lần - down Giảm 1
42
9 lần - nope Không tăng
48
9 lần - up Tăng 1
71
9 lần - up Tăng 1
74
9 lần - nope Không tăng
82
9 lần - nope Không tăng
83
9 lần - nope Không tăng
86
9 lần - nope Không tăng
88
9 lần - nope Không tăng
91
9 lần - nope Không tăng
00
8 lần - up Tăng 1
07
8 lần - nope Không tăng
14
8 lần - nope Không tăng
26
8 lần - nope Không tăng
46
8 lần - nope Không tăng
60
8 lần - nope Không tăng
78
8 lần - nope Không tăng
87
8 lần - up Tăng 1
90
8 lần - nope Không tăng
98
8 lần - down Giảm 1
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top