Kết quả xổ số Miền Bắc - XSMB

   
Thứ 3
19/01
2021
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
23677
Giải nhất
32856
Giải nhì
88201                    31483
Giải ba
31721          22939          19393
86338          94480          25520
Giải tư
6750                    4933
2122                    0719
Giải năm
8448          8313          5584
9527          1697          4703
Giải sáu
248          646          116
Giải bảy
67          96          55          52
Bảng loto xổ số [Miền Bắc] - Ngày: 19/01/2021
77 56 01 83 21 39 93 38 80
20 50 33 22 19 48 13 84 27
97 03 48 46 16 67 96 55 52
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1000đ/sms)

Thứ 3
19/01
2021
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
23677
Giải nhất
32856
Giải nhì
88201                    31483
Giải ba
31721          22939          19393
86338          94480          25520
Giải tư
6750                    4933
2122                    0719
Giải năm
8448          8313          5584
9527          1697          4703
Giải sáu
248          646          116
Giải bảy
67          96          55          52
Xem bảng thống kê loto 2 số cuối
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1000đ/sms)

Thứ 3
19/01
2021
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
23677
Giải nhất
32856
Giải nhì
88201                    31483
Giải ba
31721          22939          19393
86338          94480          25520
Giải tư
6750                    4933
2122                    0719
Giải năm
8448          8313          5584
9527          1697          4703
Giải sáu
248          646          116
Giải bảy
67          96          55          52
Xem bảng thống kê loto 2 số cuối
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1000đ/sms)

Thứ 3
19/01
2021
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
23677
Giải nhất
32856
Giải nhì
88201                    31483
Giải ba
31721          22939          19393
86338          94480          25520
Giải tư
6750                    4933
2122                    0719
Giải năm
8448          8313          5584
9527          1697          4703
Giải sáu
248          646          116
Giải bảy
67          96          55          52
Xem bảng thống kê loto 2 số cuối
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1000đ/sms)

Thứ 3
19/01
2021
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
23677
Giải nhất
32856
Giải nhì
88201                    31483
Giải ba
31721          22939          19393
86338          94480          25520
Giải tư
6750                    4933
2122                    0719
Giải năm
8448          8313          5584
9527          1697          4703
Giải sáu
248          646          116
Giải bảy
67          96          55          52
Xem bảng thống kê loto 2 số cuối
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1000đ/sms)

THỐNG KÊ - XỔ SỐ MIỀN BẮC ĐẾN NGÀY 19/01/2021
Các cặp số ra liên tiếp:
01  2 Ngày - 4 lần
16  2 Ngày - 2 lần
20  2 Ngày - 2 lần
48  2 Ngày - 3 lần
55  2 Ngày - 2 lần
56  2 Ngày - 1 lần
77  2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
48
5 lần - up Tăng 1
97
5 lần - up Tăng 1
08
4 lần - down Giảm 1
16
4 lần - up Tăng 1
38
4 lần - nope Không tăng
00
3 lần - nope Không tăng
03
3 lần - up Tăng 1
13
3 lần - up Tăng 1
25
3 lần - nope Không tăng
49
3 lần - nope Không tăng
64
3 lần - nope Không tăng
67
3 lần - up Tăng 1
77
3 lần - up Tăng 1
80
3 lần - nope Không tăng
85
3 lần - nope Không tăng
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
48
8 lần - up Tăng 2
08
7 lần - nope Không tăng
13
6 lần - up Tăng 1
16
6 lần - nope Không tăng
85
6 lần - nope Không tăng
95
6 lần - down Giảm 1
01
5 lần - up Tăng 1
17
5 lần - down Giảm 1
38
5 lần - nope Không tăng
41
5 lần - nope Không tăng
60
5 lần - nope Không tăng
63
5 lần - nope Không tăng
77
5 lần - nope Không tăng
80
5 lần - up Tăng 1
97
5 lần - up Tăng 1
14
4 lần - nope Không tăng
20
4 lần - up Tăng 1
36
4 lần - nope Không tăng
46
4 lần - up Tăng 1
47
4 lần - nope Không tăng
53
4 lần - nope Không tăng
62
4 lần - nope Không tăng
64
4 lần - down Giảm 1
67
4 lần - up Tăng 1
70
4 lần - nope Không tăng
71
4 lần - nope Không tăng
72
4 lần - nope Không tăng
92
4 lần - nope Không tăng
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
14
16 lần - nope Không tăng
97
16 lần - up Tăng 1
85
14 lần - nope Không tăng
08
13 lần - nope Không tăng
11
13 lần - down Giảm 1
48
13 lần - up Tăng 2
49
13 lần - nope Không tăng
98
13 lần - nope Không tăng
16
12 lần - nope Không tăng
17
12 lần - nope Không tăng
62
12 lần - nope Không tăng
71
12 lần - nope Không tăng
77
12 lần - up Tăng 1
80
12 lần - up Tăng 1
02
11 lần - nope Không tăng
27
11 lần - up Tăng 1
36
11 lần - nope Không tăng
41
11 lần - nope Không tăng
65
11 lần - nope Không tăng
76
11 lần - nope Không tăng
86
11 lần - nope Không tăng
95
11 lần - nope Không tăng
10
10 lần - down Giảm 2
13
10 lần - nope Không tăng
29
10 lần - nope Không tăng
54
10 lần - down Giảm 1
60
10 lần - nope Không tăng
64
10 lần - nope Không tăng
00
9 lần - down Giảm 1
06
9 lần - nope Không tăng
09
9 lần - down Giảm 1
12
9 lần - nope Không tăng
30
9 lần - nope Không tăng
32
9 lần - nope Không tăng
35
9 lần - nope Không tăng
43
9 lần - nope Không tăng
46
9 lần - up Tăng 1
55
9 lần - up Tăng 1
79
9 lần - nope Không tăng
87
9 lần - nope Không tăng
88
9 lần - down Giảm 1
04
8 lần - nope Không tăng
15
8 lần - nope Không tăng
19
8 lần - up Tăng 1
23
8 lần - nope Không tăng
47
8 lần - nope Không tăng
51
8 lần - down Giảm 1
63
8 lần - nope Không tăng
67
8 lần - up Tăng 1
68
8 lần - nope Không tăng
70
8 lần - nope Không tăng
92
8 lần - nope Không tăng
93
8 lần - nope Không tăng
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top