Kết quả xổ số Miền Bắc - XSMB

   
CN
16/01
2022
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
55431
Giải nhất
77267
Giải nhì
00522                    27414
Giải ba
99699          08029          09515
38356          07933          83348
Giải tư
7601                    7982
6403                    4639
Giải năm
2802          2552          4355
0548          4218          5636
Giải sáu
388          349          939
Giải bảy
18          64          63          13
Bảng loto xổ số [Miền Bắc] - Ngày: 16/01/2022
31 67 22 14 99 29 15 56 33
48 01 82 03 39 02 52 55 48
18 36 88 49 39 18 64 63 13
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1000đ/sms)

CN
16/01
2022
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
55431
Giải nhất
77267
Giải nhì
00522                    27414
Giải ba
99699          08029          09515
38356          07933          83348
Giải tư
7601                    7982
6403                    4639
Giải năm
2802          2552          4355
0548          4218          5636
Giải sáu
388          349          939
Giải bảy
18          64          63          13
Xem bảng thống kê loto 2 số cuối
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1000đ/sms)

CN
16/01
2022
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
55431
Giải nhất
77267
Giải nhì
00522                    27414
Giải ba
99699          08029          09515
38356          07933          83348
Giải tư
7601                    7982
6403                    4639
Giải năm
2802          2552          4355
0548          4218          5636
Giải sáu
388          349          939
Giải bảy
18          64          63          13
Xem bảng thống kê loto 2 số cuối
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1000đ/sms)

CN
16/01
2022
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
55431
Giải nhất
77267
Giải nhì
00522                    27414
Giải ba
99699          08029          09515
38356          07933          83348
Giải tư
7601                    7982
6403                    4639
Giải năm
2802          2552          4355
0548          4218          5636
Giải sáu
388          349          939
Giải bảy
18          64          63          13
Xem bảng thống kê loto 2 số cuối
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1000đ/sms)

CN
16/01
2022
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
55431
Giải nhất
77267
Giải nhì
00522                    27414
Giải ba
99699          08029          09515
38356          07933          83348
Giải tư
7601                    7982
6403                    4639
Giải năm
2802          2552          4355
0548          4218          5636
Giải sáu
388          349          939
Giải bảy
18          64          63          13
Xem bảng thống kê loto 2 số cuối
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1000đ/sms)

THỐNG KÊ - XỔ SỐ MIỀN BẮC ĐẾN NGÀY 16/01/2022
Các cặp số ra liên tiếp:
02  2 Ngày - 2 lần
14  2 Ngày - 2 lần
22  2 Ngày - 2 lần
36  2 Ngày - 2 lần
56  2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
18
6 lần - up Tăng 2
04
4 lần - nope Không tăng
19
4 lần - nope Không tăng
12
3 lần - nope Không tăng
29
3 lần - up Tăng 1
38
3 lần - down Giảm 1
39
3 lần - up Tăng 1
56
3 lần - up Tăng 1
67
3 lần - up Tăng 1
91
3 lần - nope Không tăng
92
3 lần - nope Không tăng
93
3 lần - nope Không tăng
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
18
7 lần - up Tăng 2
52
7 lần - up Tăng 1
04
6 lần - nope Không tăng
02
5 lần - up Tăng 1
19
5 lần - nope Không tăng
22
5 lần - up Tăng 1
27
5 lần - nope Không tăng
28
5 lần - nope Không tăng
36
5 lần - nope Không tăng
38
5 lần - down Giảm 1
64
5 lần - up Tăng 1
81
5 lần - nope Không tăng
93
5 lần - nope Không tăng
03
4 lần - up Tăng 1
07
4 lần - nope Không tăng
16
4 lần - nope Không tăng
26
4 lần - nope Không tăng
29
4 lần - up Tăng 1
33
4 lần - up Tăng 1
35
4 lần - down Giảm 1
39
4 lần - up Tăng 2
48
4 lần - up Tăng 2
53
4 lần - nope Không tăng
55
4 lần - up Tăng 1
56
4 lần - nope Không tăng
63
4 lần - up Tăng 1
67
4 lần - up Tăng 1
84
4 lần - nope Không tăng
87
4 lần - nope Không tăng
91
4 lần - nope Không tăng
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
52
14 lần - up Tăng 1
71
14 lần - nope Không tăng
44
13 lần - down Giảm 2
88
13 lần - nope Không tăng
92
13 lần - nope Không tăng
07
12 lần - down Giảm 1
64
12 lần - up Tăng 1
69
12 lần - nope Không tăng
03
11 lần - up Tăng 1
05
11 lần - down Giảm 1
16
11 lần - nope Không tăng
56
11 lần - nope Không tăng
68
11 lần - nope Không tăng
76
11 lần - down Giảm 1
89
11 lần - nope Không tăng
99
11 lần - nope Không tăng
02
10 lần - nope Không tăng
04
10 lần - down Giảm 2
22
10 lần - up Tăng 1
27
10 lần - nope Không tăng
28
10 lần - nope Không tăng
30
10 lần - down Giảm 2
35
10 lần - nope Không tăng
36
10 lần - up Tăng 1
46
10 lần - down Giảm 1
49
10 lần - up Tăng 1
78
10 lần - nope Không tăng
81
10 lần - down Giảm 1
87
10 lần - nope Không tăng
93
10 lần - down Giảm 1
00
9 lần - down Giảm 1
14
9 lần - up Tăng 1
19
9 lần - down Giảm 1
21
9 lần - nope Không tăng
25
9 lần - nope Không tăng
32
9 lần - nope Không tăng
34
9 lần - nope Không tăng
38
9 lần - nope Không tăng
61
9 lần - nope Không tăng
66
9 lần - nope Không tăng
67
9 lần - up Tăng 1
77
9 lần - nope Không tăng
90
9 lần - nope Không tăng
94
9 lần - nope Không tăng
11
8 lần - nope Không tăng
18
8 lần - up Tăng 2
20
8 lần - nope Không tăng
23
8 lần - down Giảm 1
31
8 lần - up Tăng 1
33
8 lần - up Tăng 1
37
8 lần - down Giảm 1
41
8 lần - nope Không tăng
48
8 lần - up Tăng 2
63
8 lần - up Tăng 1
73
8 lần - nope Không tăng
74
8 lần - nope Không tăng
80
8 lần - nope Không tăng
91
8 lần - nope Không tăng
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top