Kết quả xổ số Miền Bắc - XSMB

   
Thứ 3
28/09
2021
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
03234
Giải nhất
84484
Giải nhì
90665                    27193
Giải ba
84025          36607          88411
17783          68780          93121
Giải tư
0174                    1668
1547                    4223
Giải năm
1963          1853          8859
3026          5672          2473
Giải sáu
279          161          216
Giải bảy
22          01          15          63
Bảng loto xổ số [Miền Bắc] - Ngày: 28/09/2021
34 84 65 93 25 07 11 83 80
21 74 68 47 23 63 53 59 26
72 73 79 61 16 22 01 15 63
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1000đ/sms)

Thứ 3
28/09
2021
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
03234
Giải nhất
84484
Giải nhì
90665                    27193
Giải ba
84025          36607          88411
17783          68780          93121
Giải tư
0174                    1668
1547                    4223
Giải năm
1963          1853          8859
3026          5672          2473
Giải sáu
279          161          216
Giải bảy
22          01          15          63
Xem bảng thống kê loto 2 số cuối
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1000đ/sms)

Thứ 3
28/09
2021
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
03234
Giải nhất
84484
Giải nhì
90665                    27193
Giải ba
84025          36607          88411
17783          68780          93121
Giải tư
0174                    1668
1547                    4223
Giải năm
1963          1853          8859
3026          5672          2473
Giải sáu
279          161          216
Giải bảy
22          01          15          63
Xem bảng thống kê loto 2 số cuối
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1000đ/sms)

Thứ 3
28/09
2021
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
03234
Giải nhất
84484
Giải nhì
90665                    27193
Giải ba
84025          36607          88411
17783          68780          93121
Giải tư
0174                    1668
1547                    4223
Giải năm
1963          1853          8859
3026          5672          2473
Giải sáu
279          161          216
Giải bảy
22          01          15          63
Xem bảng thống kê loto 2 số cuối
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1000đ/sms)

Thứ 3
28/09
2021
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
03234
Giải nhất
84484
Giải nhì
90665                    27193
Giải ba
84025          36607          88411
17783          68780          93121
Giải tư
0174                    1668
1547                    4223
Giải năm
1963          1853          8859
3026          5672          2473
Giải sáu
279          161          216
Giải bảy
22          01          15          63
Xem bảng thống kê loto 2 số cuối
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1000đ/sms)

THỐNG KÊ - XỔ SỐ MIỀN BẮC ĐẾN NGÀY 28/09/2021
Các cặp số ra liên tiếp:
84  4 Ngày - 6 lần
01  2 Ngày - 2 lần
25  2 Ngày - 2 lần
61  2 Ngày - 2 lần
72  2 Ngày - 3 lần
83  2 Ngày - 4 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
74
8 lần - up Tăng 1
34
6 lần - nope Không tăng
11
5 lần - up Tăng 1
05
3 lần - down Giảm 1
15
3 lần - up Tăng 1
27
3 lần - nope Không tăng
43
3 lần - down Giảm 1
45
3 lần - nope Không tăng
59
3 lần - up Tăng 1
63
3 lần - up Tăng 1
72
3 lần - nope Không tăng
83
3 lần - nope Không tăng
92
3 lần - nope Không tăng
94
3 lần - nope Không tăng
97
3 lần - nope Không tăng
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
74
9 lần - nope Không tăng
34
8 lần - up Tăng 1
19
7 lần - nope Không tăng
69
7 lần - nope Không tăng
83
7 lần - down Giảm 1
18
6 lần - nope Không tăng
42
6 lần - nope Không tăng
72
6 lần - up Tăng 1
11
5 lần - up Tăng 1
30
5 lần - nope Không tăng
43
5 lần - down Giảm 1
63
5 lần - up Tăng 2
73
5 lần - up Tăng 1
00
4 lần - nope Không tăng
01
4 lần - nope Không tăng
05
4 lần - nope Không tăng
07
4 lần - up Tăng 1
12
4 lần - nope Không tăng
45
4 lần - down Giảm 1
56
4 lần - nope Không tăng
59
4 lần - nope Không tăng
61
4 lần - up Tăng 1
65
4 lần - down Giảm 1
68
4 lần - up Tăng 1
91
4 lần - nope Không tăng
94
4 lần - nope Không tăng
99
4 lần - nope Không tăng
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
19
17 lần - nope Không tăng
83
17 lần - up Tăng 1
74
16 lần - up Tăng 1
84
16 lần - up Tăng 1
30
14 lần - nope Không tăng
45
14 lần - nope Không tăng
65
14 lần - up Tăng 1
11
13 lần - nope Không tăng
34
12 lần - up Tăng 1
42
12 lần - nope Không tăng
94
12 lần - nope Không tăng
08
11 lần - nope Không tăng
43
11 lần - down Giảm 1
69
11 lần - nope Không tăng
92
11 lần - nope Không tăng
27
10 lần - nope Không tăng
41
10 lần - nope Không tăng
47
10 lần - up Tăng 1
63
10 lần - nope Không tăng
67
10 lần - down Giảm 2
72
10 lần - up Tăng 1
73
10 lần - up Tăng 1
86
10 lần - nope Không tăng
07
9 lần - up Tăng 1
10
9 lần - down Giảm 1
12
9 lần - nope Không tăng
25
9 lần - nope Không tăng
36
9 lần - nope Không tăng
50
9 lần - nope Không tăng
66
9 lần - nope Không tăng
68
9 lần - up Tăng 1
70
9 lần - nope Không tăng
71
9 lần - down Giảm 1
75
9 lần - nope Không tăng
80
9 lần - up Tăng 1
82
9 lần - nope Không tăng
00
8 lần - nope Không tăng
01
8 lần - up Tăng 1
05
8 lần - nope Không tăng
09
8 lần - down Giảm 1
13
8 lần - nope Không tăng
18
8 lần - nope Không tăng
24
8 lần - down Giảm 1
28
8 lần - nope Không tăng
31
8 lần - nope Không tăng
39
8 lần - nope Không tăng
40
8 lần - nope Không tăng
51
8 lần - nope Không tăng
55
8 lần - down Giảm 1
59
8 lần - up Tăng 1
60
8 lần - down Giảm 1
61
8 lần - up Tăng 1
77
8 lần - nope Không tăng
78
8 lần - down Giảm 1
81
8 lần - down Giảm 1
93
8 lần - up Tăng 1
96
8 lần - down Giảm 1
97
8 lần - down Giảm 1
99
8 lần - nope Không tăng
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top