Kết quả xổ số Miền Bắc - XSMB

   
Thứ 2
21/06
2021
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
60141
Giải nhất
13125
Giải nhì
97526                    07411
Giải ba
02348          16469          75483
27117          72331          15000
Giải tư
1858                    0980
5835                    0763
Giải năm
9059          7098          5702
5425          6504          2830
Giải sáu
381          910          232
Giải bảy
20          73          72          89
Bảng loto xổ số [Miền Bắc] - Ngày: 21/06/2021
41 25 26 11 48 69 83 17 31
00 58 80 35 63 59 98 02 25
04 30 81 10 32 20 73 72 89
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1000đ/sms)

Thứ 2
21/06
2021
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
60141
Giải nhất
13125
Giải nhì
97526                    07411
Giải ba
02348          16469          75483
27117          72331          15000
Giải tư
1858                    0980
5835                    0763
Giải năm
9059          7098          5702
5425          6504          2830
Giải sáu
381          910          232
Giải bảy
20          73          72          89
Xem bảng thống kê loto 2 số cuối
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1000đ/sms)

Thứ 2
21/06
2021
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
60141
Giải nhất
13125
Giải nhì
97526                    07411
Giải ba
02348          16469          75483
27117          72331          15000
Giải tư
1858                    0980
5835                    0763
Giải năm
9059          7098          5702
5425          6504          2830
Giải sáu
381          910          232
Giải bảy
20          73          72          89
Xem bảng thống kê loto 2 số cuối
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1000đ/sms)

Thứ 2
21/06
2021
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
60141
Giải nhất
13125
Giải nhì
97526                    07411
Giải ba
02348          16469          75483
27117          72331          15000
Giải tư
1858                    0980
5835                    0763
Giải năm
9059          7098          5702
5425          6504          2830
Giải sáu
381          910          232
Giải bảy
20          73          72          89
Xem bảng thống kê loto 2 số cuối
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1000đ/sms)

Thứ 2
21/06
2021
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
60141
Giải nhất
13125
Giải nhì
97526                    07411
Giải ba
02348          16469          75483
27117          72331          15000
Giải tư
1858                    0980
5835                    0763
Giải năm
9059          7098          5702
5425          6504          2830
Giải sáu
381          910          232
Giải bảy
20          73          72          89
Xem bảng thống kê loto 2 số cuối
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1000đ/sms)

THỐNG KÊ - XỔ SỐ MIỀN BẮC ĐẾN NGÀY 21/06/2021
Các cặp số ra liên tiếp:
89  5 Ngày - 5 lần
80  4 Ngày - 4 lần
48  3 Ngày - 3 lần
25  2 Ngày - 3 lần
32  2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
10
4 lần - nope Không tăng
63
4 lần - up Tăng 1
80
4 lần - up Tăng 1
03
3 lần - down Giảm 1
11
3 lần - nope Không tăng
14
3 lần - nope Không tăng
17
3 lần - up Tăng 1
20
3 lần - up Tăng 1
25
3 lần - up Tăng 2
26
3 lần - up Tăng 1
35
3 lần - up Tăng 1
67
3 lần - nope Không tăng
81
3 lần - up Tăng 1
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
22
7 lần - nope Không tăng
49
7 lần - nope Không tăng
03
6 lần - down Giảm 1
23
6 lần - nope Không tăng
10
5 lần - up Tăng 1
25
5 lần - up Tăng 1
63
5 lần - up Tăng 1
67
5 lần - nope Không tăng
75
5 lần - nope Không tăng
80
5 lần - up Tăng 1
99
5 lần - nope Không tăng
01
4 lần - nope Không tăng
04
4 lần - up Tăng 1
11
4 lần - nope Không tăng
17
4 lần - up Tăng 1
21
4 lần - nope Không tăng
35
4 lần - nope Không tăng
41
4 lần - nope Không tăng
43
4 lần - down Giảm 1
46
4 lần - nope Không tăng
48
4 lần - nope Không tăng
54
4 lần - nope Không tăng
55
4 lần - nope Không tăng
76
4 lần - nope Không tăng
83
4 lần - up Tăng 1
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
41
17 lần - up Tăng 1
45
14 lần - nope Không tăng
03
13 lần - nope Không tăng
75
13 lần - nope Không tăng
10
12 lần - nope Không tăng
14
12 lần - nope Không tăng
35
12 lần - up Tăng 1
43
12 lần - nope Không tăng
49
12 lần - down Giảm 1
50
12 lần - nope Không tăng
82
12 lần - down Giảm 1
99
12 lần - nope Không tăng
02
11 lần - up Tăng 1
21
11 lần - nope Không tăng
22
11 lần - nope Không tăng
59
11 lần - nope Không tăng
63
11 lần - up Tăng 1
65
11 lần - nope Không tăng
80
11 lần - up Tăng 1
07
10 lần - nope Không tăng
18
10 lần - nope Không tăng
23
10 lần - nope Không tăng
25
10 lần - up Tăng 1
48
10 lần - up Tăng 1
76
10 lần - down Giảm 1
77
10 lần - nope Không tăng
89
10 lần - up Tăng 1
95
10 lần - nope Không tăng
00
9 lần - nope Không tăng
08
9 lần - nope Không tăng
11
9 lần - up Tăng 1
12
9 lần - nope Không tăng
29
9 lần - nope Không tăng
31
9 lần - up Tăng 1
36
9 lần - nope Không tăng
44
9 lần - nope Không tăng
64
9 lần - down Giảm 1
66
9 lần - nope Không tăng
67
9 lần - nope Không tăng
79
9 lần - nope Không tăng
83
9 lần - up Tăng 1
01
8 lần - nope Không tăng
04
8 lần - up Tăng 1
06
8 lần - down Giảm 1
09
8 lần - nope Không tăng
13
8 lần - nope Không tăng
15
8 lần - nope Không tăng
16
8 lần - nope Không tăng
17
8 lần - up Tăng 1
20
8 lần - up Tăng 1
32
8 lần - up Tăng 1
33
8 lần - nope Không tăng
47
8 lần - nope Không tăng
57
8 lần - nope Không tăng
60
8 lần - nope Không tăng
61
8 lần - nope Không tăng
73
8 lần - nope Không tăng
78
8 lần - nope Không tăng
84
8 lần - nope Không tăng
90
8 lần - down Giảm 1
92
8 lần - nope Không tăng
93
8 lần - nope Không tăng
96
8 lần - nope Không tăng
98
8 lần - up Tăng 1
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top