Kết quả xổ số Miền Bắc - XSMB

   
Thứ 5
30/06
2022
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
58839
Giải nhất
82672
Giải nhì
21676                    00588
Giải ba
73018          20288          12676
79851          99201          63830
Giải tư
4128                    1064
3591                    3830
Giải năm
3632          9550          8367
7541          6643          2495
Giải sáu
775          137          088
Giải bảy
88          28          91          46
Bảng loto xổ số [Miền Bắc] - Ngày: 30/06/2022
39 72 76 88 18 88 76 51 01
30 28 64 91 30 32 50 67 41
43 95 75 37 88 88 28 91 46
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1000đ/sms)

Thứ 5
30/06
2022
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
58839
Giải nhất
82672
Giải nhì
21676                    00588
Giải ba
73018          20288          12676
79851          99201          63830
Giải tư
4128                    1064
3591                    3830
Giải năm
3632          9550          8367
7541          6643          2495
Giải sáu
775          137          088
Giải bảy
88          28          91          46
Xem bảng thống kê loto 2 số cuối
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1000đ/sms)

Thứ 5
30/06
2022
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
58839
Giải nhất
82672
Giải nhì
21676                    00588
Giải ba
73018          20288          12676
79851          99201          63830
Giải tư
4128                    1064
3591                    3830
Giải năm
3632          9550          8367
7541          6643          2495
Giải sáu
775          137          088
Giải bảy
88          28          91          46
Xem bảng thống kê loto 2 số cuối
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1000đ/sms)

Thứ 5
30/06
2022
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
58839
Giải nhất
82672
Giải nhì
21676                    00588
Giải ba
73018          20288          12676
79851          99201          63830
Giải tư
4128                    1064
3591                    3830
Giải năm
3632          9550          8367
7541          6643          2495
Giải sáu
775          137          088
Giải bảy
88          28          91          46
Xem bảng thống kê loto 2 số cuối
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1000đ/sms)

Thứ 5
30/06
2022
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
58839
Giải nhất
82672
Giải nhì
21676                    00588
Giải ba
73018          20288          12676
79851          99201          63830
Giải tư
4128                    1064
3591                    3830
Giải năm
3632          9550          8367
7541          6643          2495
Giải sáu
775          137          088
Giải bảy
88          28          91          46
Xem bảng thống kê loto 2 số cuối
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1000đ/sms)

THỐNG KÊ - XỔ SỐ MIỀN BẮC ĐẾN NGÀY 30/06/2022
Các cặp số ra liên tiếp:
50  3 Ngày - 3 lần
01  2 Ngày - 3 lần
41  2 Ngày - 2 lần
46  2 Ngày - 1 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
64
7 lần - up Tăng 1
12
4 lần - nope Không tăng
40
4 lần - nope Không tăng
41
4 lần - up Tăng 1
72
4 lần - up Tăng 1
76
4 lần - up Tăng 2
77
4 lần - down Giảm 1
88
4 lần - up Tăng 4
91
4 lần - up Tăng 2
95
4 lần - up Tăng 1
16
3 lần - nope Không tăng
26
3 lần - nope Không tăng
28
3 lần - up Tăng 2
30
3 lần - up Tăng 2
32
3 lần - up Tăng 1
33
3 lần - down Giảm 1
43
3 lần - down Giảm 1
49
3 lần - nope Không tăng
92
3 lần - nope Không tăng
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
77
8 lần - nope Không tăng
40
7 lần - nope Không tăng
64
7 lần - nope Không tăng
95
7 lần - nope Không tăng
33
6 lần - down Giảm 2
41
6 lần - up Tăng 1
43
6 lần - up Tăng 1
78
6 lần - nope Không tăng
08
5 lần - down Giảm 1
12
5 lần - nope Không tăng
16
5 lần - nope Không tăng
18
5 lần - up Tăng 1
28
5 lần - up Tăng 2
47
5 lần - nope Không tăng
54
5 lần - down Giảm 2
72
5 lần - up Tăng 1
76
5 lần - up Tăng 2
91
5 lần - up Tăng 2
92
5 lần - down Giảm 1
00
4 lần - nope Không tăng
01
4 lần - up Tăng 1
04
4 lần - down Giảm 1
05
4 lần - nope Không tăng
06
4 lần - nope Không tăng
37
4 lần - up Tăng 1
39
4 lần - up Tăng 1
44
4 lần - nope Không tăng
50
4 lần - up Tăng 1
51
4 lần - up Tăng 1
71
4 lần - nope Không tăng
88
4 lần - up Tăng 4
99
4 lần - nope Không tăng
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
95
15 lần - up Tăng 1
74
14 lần - nope Không tăng
08
13 lần - nope Không tăng
40
13 lần - nope Không tăng
77
13 lần - nope Không tăng
92
13 lần - down Giảm 1
12
12 lần - down Giảm 1
13
12 lần - nope Không tăng
25
12 lần - down Giảm 1
32
12 lần - up Tăng 1
33
12 lần - nope Không tăng
43
12 lần - up Tăng 1
64
12 lần - up Tăng 1
70
12 lần - nope Không tăng
85
12 lần - nope Không tăng
01
11 lần - up Tăng 1
04
11 lần - nope Không tăng
10
11 lần - down Giảm 1
18
11 lần - up Tăng 1
29
11 lần - nope Không tăng
48
11 lần - nope Không tăng
66
11 lần - nope Không tăng
90
11 lần - down Giảm 1
99
11 lần - nope Không tăng
00
10 lần - nope Không tăng
19
10 lần - down Giảm 1
23
10 lần - nope Không tăng
24
10 lần - nope Không tăng
28
10 lần - up Tăng 2
49
10 lần - nope Không tăng
51
10 lần - up Tăng 1
72
10 lần - up Tăng 1
05
9 lần - nope Không tăng
16
9 lần - nope Không tăng
37
9 lần - up Tăng 1
41
9 lần - nope Không tăng
42
9 lần - nope Không tăng
44
9 lần - down Giảm 1
46
9 lần - nope Không tăng
54
9 lần - nope Không tăng
55
9 lần - nope Không tăng
58
9 lần - nope Không tăng
59
9 lần - down Giảm 1
76
9 lần - up Tăng 2
78
9 lần - nope Không tăng
87
9 lần - nope Không tăng
94
9 lần - nope Không tăng
30
8 lần - up Tăng 2
31
8 lần - nope Không tăng
36
8 lần - down Giảm 2
38
8 lần - down Giảm 1
39
8 lần - up Tăng 1
45
8 lần - nope Không tăng
50
8 lần - nope Không tăng
53
8 lần - nope Không tăng
60
8 lần - down Giảm 1
65
8 lần - nope Không tăng
68
8 lần - nope Không tăng
84
8 lần - down Giảm 1
88
8 lần - up Tăng 4
91
8 lần - up Tăng 2
96
8 lần - down Giảm 1
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top