Kết quả xổ số Miền Bắc - XSMB

   
Thứ 3
27/09
2022
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
77390
Giải nhất
44227
Giải nhì
07899                    14634
Giải ba
63455          73781          29319
20235          27180          54670
Giải tư
9671                    9583
6464                    8484
Giải năm
8179          7748          8340
8528          5731          5985
Giải sáu
248          744          402
Giải bảy
20          92          88          50
Bảng loto xổ số [Miền Bắc] - Ngày: 27/09/2022
90 27 99 34 55 81 19 35 80
70 71 83 64 84 79 48 40 28
31 85 48 44 02 20 92 88 50
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1000đ/sms)

Thứ 3
27/09
2022
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
77390
Giải nhất
44227
Giải nhì
07899                    14634
Giải ba
63455          73781          29319
20235          27180          54670
Giải tư
9671                    9583
6464                    8484
Giải năm
8179          7748          8340
8528          5731          5985
Giải sáu
248          744          402
Giải bảy
20          92          88          50
Xem bảng thống kê loto 2 số cuối
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1000đ/sms)

Thứ 3
27/09
2022
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
77390
Giải nhất
44227
Giải nhì
07899                    14634
Giải ba
63455          73781          29319
20235          27180          54670
Giải tư
9671                    9583
6464                    8484
Giải năm
8179          7748          8340
8528          5731          5985
Giải sáu
248          744          402
Giải bảy
20          92          88          50
Xem bảng thống kê loto 2 số cuối
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1000đ/sms)

Thứ 3
27/09
2022
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
77390
Giải nhất
44227
Giải nhì
07899                    14634
Giải ba
63455          73781          29319
20235          27180          54670
Giải tư
9671                    9583
6464                    8484
Giải năm
8179          7748          8340
8528          5731          5985
Giải sáu
248          744          402
Giải bảy
20          92          88          50
Xem bảng thống kê loto 2 số cuối
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1000đ/sms)

Thứ 3
27/09
2022
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
77390
Giải nhất
44227
Giải nhì
07899                    14634
Giải ba
63455          73781          29319
20235          27180          54670
Giải tư
9671                    9583
6464                    8484
Giải năm
8179          7748          8340
8528          5731          5985
Giải sáu
248          744          402
Giải bảy
20          92          88          50
Xem bảng thống kê loto 2 số cuối
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1000đ/sms)

THỐNG KÊ - XỔ SỐ MIỀN BẮC ĐẾN NGÀY 27/09/2022
Các cặp số ra liên tiếp:
31  4 Ngày - 4 lần
27  2 Ngày - 2 lần
40  2 Ngày - 1 lần
64  2 Ngày - 2 lần
71  2 Ngày - 2 lần
92  2 Ngày - 3 lần
99  2 Ngày - 4 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
34
4 lần - up Tăng 1
40
4 lần - up Tăng 1
68
4 lần - nope Không tăng
01
3 lần - down Giảm 1
09
3 lần - nope Không tăng
15
3 lần - nope Không tăng
37
3 lần - down Giảm 1
43
3 lần - down Giảm 1
48
3 lần - up Tăng 2
67
3 lần - nope Không tăng
70
3 lần - up Tăng 1
74
3 lần - nope Không tăng
86
3 lần - nope Không tăng
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
94
8 lần - nope Không tăng
26
7 lần - down Giảm 1
08
6 lần - nope Không tăng
27
6 lần - up Tăng 1
40
6 lần - up Tăng 1
43
6 lần - nope Không tăng
85
6 lần - up Tăng 1
01
5 lần - nope Không tăng
04
5 lần - nope Không tăng
34
5 lần - nope Không tăng
37
5 lần - nope Không tăng
39
5 lần - nope Không tăng
74
5 lần - nope Không tăng
92
5 lần - nope Không tăng
05
4 lần - nope Không tăng
07
4 lần - nope Không tăng
23
4 lần - down Giảm 1
36
4 lần - nope Không tăng
42
4 lần - down Giảm 1
46
4 lần - nope Không tăng
56
4 lần - nope Không tăng
60
4 lần - nope Không tăng
64
4 lần - up Tăng 1
66
4 lần - nope Không tăng
67
4 lần - nope Không tăng
68
4 lần - down Giảm 1
70
4 lần - up Tăng 1
80
4 lần - up Tăng 1
95
4 lần - down Giảm 2
99
4 lần - up Tăng 1
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
43
15 lần - down Giảm 1
16
14 lần - nope Không tăng
21
13 lần - down Giảm 1
55
13 lần - up Tăng 1
67
13 lần - nope Không tăng
71
13 lần - up Tăng 1
92
13 lần - up Tăng 1
02
12 lần - up Tăng 1
23
12 lần - down Giảm 1
99
12 lần - nope Không tăng
03
11 lần - down Giảm 1
10
11 lần - nope Không tăng
26
11 lần - down Giảm 2
35
11 lần - up Tăng 1
39
11 lần - nope Không tăng
40
11 lần - up Tăng 1
48
11 lần - up Tăng 2
65
11 lần - nope Không tăng
68
11 lần - nope Không tăng
84
11 lần - nope Không tăng
94
11 lần - nope Không tăng
95
11 lần - nope Không tăng
04
10 lần - down Giảm 1
27
10 lần - up Tăng 1
34
10 lần - nope Không tăng
37
10 lần - nope Không tăng
49
10 lần - nope Không tăng
50
10 lần - nope Không tăng
70
10 lần - up Tăng 1
86
10 lần - nope Không tăng
90
10 lần - nope Không tăng
00
9 lần - nope Không tăng
01
9 lần - nope Không tăng
05
9 lần - nope Không tăng
13
9 lần - nope Không tăng
17
9 lần - nope Không tăng
36
9 lần - nope Không tăng
64
9 lần - up Tăng 1
66
9 lần - nope Không tăng
74
9 lần - nope Không tăng
77
9 lần - nope Không tăng
80
9 lần - nope Không tăng
87
9 lần - nope Không tăng
88
9 lần - up Tăng 1
07
8 lần - nope Không tăng
08
8 lần - nope Không tăng
09
8 lần - nope Không tăng
11
8 lần - nope Không tăng
14
8 lần - nope Không tăng
18
8 lần - down Giảm 1
20
8 lần - nope Không tăng
22
8 lần - down Giảm 1
38
8 lần - nope Không tăng
42
8 lần - nope Không tăng
47
8 lần - nope Không tăng
53
8 lần - nope Không tăng
54
8 lần - nope Không tăng
56
8 lần - nope Không tăng
78
8 lần - nope Không tăng
83
8 lần - up Tăng 1
85
8 lần - up Tăng 1
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top