kết quả xổ số miền nam

   
Thứ 3
27/09
2022
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
Mã tỉnh
BT
VT
BL
Giải tám
08
55
67
Giải bảy
164
381
375
Giải sáu
8080
4250
4974
7702
3848
4207
0328
9282
0148
Giải năm
7199
7767
2534
Giải tư
75838
95497
98677
18460
58159
73227
31281
28276
49467
04615
59270
51526
54515
40489
69458
38927
19578
03197
76339
43274
07530
Giải ba
05704
15153
47400
92008
69540
18668
Giải nhì
56204
33963
23316
Giải nhất
39198
78207
88348
Giải ĐB
041409
949449
430950
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 27/09/2022
Bến Tre
Chục Số Đơn Vị
8,5,6 0 8,4,4,9
8 1 -
- 2 7
5 3 8
6,7,0,0 4 -
- 5 0,9,3
- 6 4,0
9,7,2 7 4,7
0,3,9 8 0,1
9,5,0 9 9,7,8
Vũng Tàu
Chục Số Đơn Vị
7,0 0 2,7,0,8,7
8 1 5,5
0 2 6
6 3 -
- 4 8,9
5,1,1 5 5
7,2 6 7,7,3
0,6,6,0 7 6,0
4,0 8 1,9
8,4 9 -
Bạc Liêu
Chục Số Đơn Vị
3,4,5 0 -
- 1 6
8 2 8,7
- 3 4,9,0
3,7 4 8,0,8
7 5 8,0
1 6 7,8
6,2,9 7 5,8,4
2,4,5,7,6,4 8 2
3 9 7
Thứ 2
26/09
2022
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
TP HCM
Đồng Tháp
Cà Mau
Mã tỉnh
HCM
DT
CM
Giải tám
75
61
11
Giải bảy
479
420
992
Giải sáu
5774
6135
5729
4693
6928
3877
8662
1149
9789
Giải năm
6857
0969
4114
Giải tư
55052
86443
49540
52465
14637
62708
82350
59257
32759
72075
85758
42885
52315
12704
25291
15998
24134
18321
86113
56080
25407
Giải ba
37139
60175
69646
56725
92043
66437
Giải nhì
74461
79194
60129
Giải nhất
36078
35962
20049
Giải ĐB
087007
309392
101413
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 26/09/2022
TP HCM
Chục Số Đơn Vị
4,5 0 8,7
6 1 -
5 2 9
4 3 5,7,9
7 4 3,0
7,3,6,7 5 7,2,0
- 6 5,1
5,3,0 7 5,9,4,5,8
0,7 8 -
7,2,3 9 -
Đồng Tháp
Chục Số Đơn Vị
2 0 4
6 1 5
6,9 2 0,8,5
9 3 -
0,9 4 6
7,8,1,2 5 7,9,8
4 6 1,9,2
7,5 7 7,5
2,5 8 5
6,5 9 3,4,2
Cà Mau
Chục Số Đơn Vị
8 0 7
1,9,2 1 1,4,3,3
9,6 2 1,9
1,4,1 3 4,7
1,3 4 9,3,9
- 5 -
- 6 2
0,3 7 -
9 8 9,0
4,8,2,4 9 2,1,8
CN
25/09
2022
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
Mã tỉnh
TG
KG
DL
Giải tám
98
84
79
Giải bảy
927
391
123
Giải sáu
2675
7154
8260
7567
9737
9512
4293
8314
5814
Giải năm
0850
8971
5225
Giải tư
57489
61530
96540
56618
36767
12426
62823
73475
75319
38079
50194
32302
64304
36983
50052
16618
97970
98007
01985
29443
06586
Giải ba
96927
15614
86541
92210
74876
07691
Giải nhì
89369
05754
25862
Giải nhất
41846
50255
96441
Giải ĐB
910179
257571
714730
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 25/09/2022
Tiền Giang
Chục Số Đơn Vị
6,5,3,4 0 -
- 1 8,4
- 2 7,6,3,7
2 3 0
5,1 4 0,6
7 5 4,0
2,4 6 0,7,9
2,6,2 7 5,9
9,1 8 9
8,6,7 9 8
Kiên Giang
Chục Số Đơn Vị
1 0 2,4
9,7,4,7 1 2,9,0
1,0 2 -
8 3 7
8,9,0,5 4 1
7,5 5 4,5
- 6 7
6,3 7 1,5,9,1
- 8 4,3
1,7 9 1,4
Đà Lạt
Chục Số Đơn Vị
7,3 0 7
9,4 1 4,4,8
5,6 2 3,5
2,9,4 3 0
1,1 4 3,1
2,8 5 2
8,7 6 2
0 7 9,0,6
1 8 5,6
7 9 3,1
Thứ 7
24/09
2022
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
TP HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Mã tỉnh
HCM
LA
BP
HG
Giải tám
07
44
91
66
Giải bảy
958
067
235
128
Giải sáu
2523
4055
8139
4352
8194
9856
0940
9814
7751
8973
7475
2957
Giải năm
9594
7278
8652
7750
Giải tư
46932
59565
43989
31487
95073
19237
64137
08272
62642
22098
80335
48156
74264
75630
05677
23667
05229
03050
42889
59152
75740
95621
27887
82945
64191
13655
27151
52034
Giải ba
21709
34098
76694
50505
29230
28638
71458
15608
Giải nhì
26518
07604
15320
00426
Giải nhất
72108
64593
57417
56078
Giải ĐB
210135
731473
255873
100138
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 24/09/2022
TP HCM
Chục Số Đơn Vị
- 0 7,9,8
- 1 8
3 2 3
2,7 3 9,2,7,7,5
9 4 -
5,6,3 5 8,5
- 6 5
0,8,3,3 7 3
5,9,1,0 8 9,7
3,8,0 9 4,8
Long An
Chục Số Đơn Vị
3 0 5,4
- 1 -
5,7,4 2 -
9,7 3 5,0
4,9,6,9,0 4 4,2
3,0 5 2,6,6
5,5 6 7,4
6 7 8,2,3
7,9 8 -
- 9 4,8,4,3
Bình Phước
Chục Số Đơn Vị
4,5,4,3,2 0 -
9,5 1 4,7
5,5 2 9,0
7 3 5,0,8
1 4 0,0
3 5 1,2,0,2
- 6 7
7,6,1 7 7,3
3 8 9
2,8 9 1
Hậu Giang
Chục Số Đơn Vị
5 0 8
2,9,5 1 -
- 2 8,1,6
7 3 4,8
3 4 5
7,4,5 5 7,0,5,1,8
6,2 6 6
5,8 7 3,5,8
2,5,0,7,3 8 7
- 9 1
Thứ 6
23/09
2022
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
Mã tỉnh
VL
BD
TV
Giải tám
42
47
54
Giải bảy
332
445
737
Giải sáu
6476
8862
5612
7925
9532
6634
2958
5448
3696
Giải năm
4370
5559
6073
Giải tư
53216
73288
03818
24289
87713
63227
18559
42217
13031
78887
46483
32841
26874
34032
67644
06393
29284
74834
88267
06764
17261
Giải ba
50438
80350
98309
31231
07563
64868
Giải nhì
56005
23509
77542
Giải nhất
55551
27269
77757
Giải ĐB
454170
932249
014420
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 23/09/2022
Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị
7,5,7 0 5
5 1 2,6,8,3
4,3,6,1 2 7
1 3 2,8
- 4 2
0 5 9,0,1
7,1 6 2
2 7 6,0,0
8,1,3 8 8,9
8,5 9 -
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị
- 0 9,9
3,4,3 1 7
3,3 2 5
8 3 2,4,1,2,1
3,7 4 7,5,1,9
4,2 5 9
- 6 9
4,1,8 7 4
- 8 7,3
5,0,0,6,4 9 -
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị
2 0 -
6 1 -
4 2 0
7,9,6 3 7,4
5,4,8,3,6 4 8,4,2
- 5 4,8,7
9 6 7,4,1,3,8
3,6,5 7 3
5,4,6 8 4
- 9 6,3
Thứ 5
22/09
2022
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Tây Ninh
An Giang
Bình Thuận
Mã tỉnh
TN
AG
BTH
Giải tám
01
21
13
Giải bảy
072
840
175
Giải sáu
3312
2543
6133
5426
0023
4578
8799
2069
8725
Giải năm
8536
4688
2990
Giải tư
30355
60689
80331
52481
26232
93493
12960
39632
29121
68477
31420
79125
15285
07211
04771
65767
27214
52345
73108
07755
50637
Giải ba
36337
88769
23242
40085
84443
71484
Giải nhì
67372
84163
04070
Giải nhất
56474
65232
33944
Giải ĐB
909972
700495
734949
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 22/09/2022
Tây Ninh
Chục Số Đơn Vị
6 0 1
0,3,8 1 2
7,1,3,7,7 2 -
4,3,9 3 3,6,1,2,7
7 4 3
5 5 5
3 6 0,9
3 7 2,2,4,2
- 8 9,1
8,6 9 3
An Giang
Chục Số Đơn Vị
4,2 0 -
2,2,1 1 1
3,4,3 2 1,6,3,1,0,5
2,6 3 2,2
- 4 0,2
2,8,8,9 5 -
2 6 3
7 7 8,7
7,8 8 8,5,5
- 9 5
Bình Thuận
Chục Số Đơn Vị
9,7 0 8
7 1 3,4
- 2 5
1,4 3 7
1,8,4 4 5,3,4,9
7,2,4,5 5 5
- 6 9,7
6,3 7 5,1,0
0 8 4
9,6,4 9 9,0
Thứ 4
21/09
2022
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
Mã tỉnh
DN
CT
ST
Giải tám
08
74
88
Giải bảy
831
949
168
Giải sáu
8723
8557
8502
2489
3754
7758
0380
7100
0629
Giải năm
8909
8330
6656
Giải tư
70968
62032
18100
05136
90216
33070
81725
55416
85871
60953
37084
07079
30790
56631
13369
27049
04393
18622
80559
39958
44333
Giải ba
78439
85049
96982
88523
65629
10790
Giải nhì
12905
77878
68950
Giải nhất
59793
34832
33219
Giải ĐB
600470
619143
446354
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 21/09/2022
Đồng Nai
Chục Số Đơn Vị
0,7,7 0 8,2,9,0,5
3 1 6
0,3 2 3,5
2,9 3 1,2,6,9
- 4 9
2,0 5 7
3,1 6 8
5 7 0,0
0,6 8 -
0,3,4 9 3
Cần Thơ
Chục Số Đơn Vị
3,9 0 -
7,3 1 6
8,3 2 3
5,2,4 3 0,1,2
7,5,8 4 9,3
- 5 4,8,3
1 6 -
- 7 4,1,9,8
5,7 8 9,4,2
4,8,7 9 0
Sóc Trăng
Chục Số Đơn Vị
8,0,9,5 0 0
- 1 9
2 2 9,2,9
9,3 3 3
5 4 9
- 5 6,9,8,0,4
5 6 8,9
- 7 -
8,6,5 8 8,0
2,6,4,5,2,1 9 3,0
Thứ 3
20/09
2022
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
Mã tỉnh
BT
VT
BL
Giải tám
79
86
06
Giải bảy
199
091
829
Giải sáu
4362
3664
6479
3731
7835
2639
5005
6235
8589
Giải năm
4237
2992
7338
Giải tư
51930
26005
70605
82874
10420
10971
39039
21320
23033
75106
31773
23378
46203
41655
83647
57238
22626
76002
36737
48572
54694
Giải ba
72872
68921
24251
80141
22044
49759
Giải nhì
08187
66182
47956
Giải nhất
16629
97255
14088
Giải ĐB
308925
108232
649428
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 20/09/2022
Bến Tre
Chục Số Đơn Vị
3,2 0 5,5
7,2 1 -
6,7 2 0,1,9,5
- 3 7,0,9
6,7 4 -
0,0,2 5 -
- 6 2,4
3,8 7 9,9,4,1,2
- 8 7
7,9,7,3,2 9 9
Vũng Tàu
Chục Số Đơn Vị
2 0 6,3
9,3,5,4 1 -
9,8,3 2 0
3,7,0 3 1,5,9,3,2
- 4 1
3,5,5 5 5,1,5
8,0 6 -
- 7 3,8
7 8 6,2
3 9 1,2
Bạc Liêu
Chục Số Đơn Vị
- 0 6,5,2
- 1 -
0,7 2 9,6,8
- 3 5,8,8,7
9,4 4 7,4
0,3 5 9,6
0,2,5 6 -
4,3 7 2
3,3,8,2 8 9,8
2,8,5 9 4
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top