kết quả xổ số miền bắc

   
Thứ 4
24/11
2021
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
85856
Giải nhất
14730
Giải nhì
32232                    32652
Giải ba
00769          73055          50883
82745          99811          09085
Giải tư
6471                    6503
8288                    6323
Giải năm
0815          1047          2206
2694          1420          5992
Giải sáu
070          761          587
Giải bảy
79          70          40          74
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 24/11/2021
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
3,2,7,7,4 0 3,6
1,7,6 1 1,5
3,5,9 2 3,0
8,0,2 3 0,2
9,7 4 5,7,0
5,4,8,1 5 6,2,5
5,0 6 9,1
4,8 7 1,0,9,0,4
8 8 3,5,8,7
6,7 9 4,2
Thứ 3
23/11
2021
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
24880
Giải nhất
45683
Giải nhì
59106                    71511
Giải ba
29339          11331          12574
97909          05693          06437
Giải tư
5552                    5223
4017                    4698
Giải năm
0381          6589          7925
7789          5517          8799
Giải sáu
763          216          142
Giải bảy
80          39          31          54
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 23/11/2021
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
8,8 0 6,9
1,3,8,3 1 1,7,7,6
5,4 2 3,5
8,9,2,6 3 9,1,7,9,1
7,5 4 2
2 5 2,4
0,1 6 3
3,1,1 7 4
9 8 0,3,1,9,9,0
3,0,8,8,9,3 9 3,8,9
Thứ 2
22/11
2021
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
36593
Giải nhất
86008
Giải nhì
02892                    93784
Giải ba
96193          00431          04798
11596          69391          25226
Giải tư
5682                    5393
1161                    1866
Giải năm
5926          1362          3236
9701          3801          3369
Giải sáu
539          668          928
Giải bảy
38          80          33          47
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 22/11/2021
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
8 0 8,1,1
3,9,6,0,0 1 -
9,8,6 2 6,6,8
9,9,9,3 3 1,6,9,8,3
8 4 7
- 5 -
9,2,6,2,3 6 1,6,2,9,8
4 7 -
0,9,6,2,3 8 4,2,0
6,3 9 3,2,3,8,6,1,3
CN
21/11
2021
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
47579
Giải nhất
80977
Giải nhì
62619                    73610
Giải ba
77069          19970          43083
46530          54910          00973
Giải tư
6915                    1634
5860                    1873
Giải năm
4616          3281          8015
5447          5143          6006
Giải sáu
529          575          563
Giải bảy
15          64          68          10
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 21/11/2021
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
1,7,3,1,6,1 0 6
8 1 9,0,0,5,6,5,5,0
- 2 9
8,7,7,4,6 3 0,4
3,6 4 7,3
1,1,7,1 5 -
1,0 6 9,0,3,4,8
7,4 7 9,7,0,3,3,5
6 8 3,1
7,1,6,2 9 -
Thứ 7
20/11
2021
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
45344
Giải nhất
21508
Giải nhì
06066                    59634
Giải ba
49513          56671          11689
83633          67984          92762
Giải tư
9471                    7021
0316                    3821
Giải năm
2796          0373          0267
0441          1973          2143
Giải sáu
390          006          414
Giải bảy
15          66          18          71
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 20/11/2021
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
9 0 8,6
7,7,2,2,4,7 1 3,6,4,5,8
6 2 1,1
1,3,7,7,4 3 4,3
4,3,8,1 4 4,1,3
1 5 -
6,1,9,0,6 6 6,2,7,6
6 7 1,1,3,3,1
0,1 8 9,4
8 9 6,0
Thứ 6
19/11
2021
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
68712
Giải nhất
13056
Giải nhì
06192                    95012
Giải ba
99626          60787          11782
79716          23208          53805
Giải tư
0290                    2799
2097                    4884
Giải năm
9850          6342          4004
8986          9207          3442
Giải sáu
222          826          366
Giải bảy
03          82          30          28
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 19/11/2021
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
9,5,3 0 8,5,4,7,3
- 1 2,2,6
1,9,1,8,4,4,2,8 2 6,2,6,8
0 3 0
8,0 4 2,2
0 5 6,0
5,2,1,8,2,6 6 6
8,9,0 7 -
0,2 8 7,2,4,6,2
9 9 2,0,9,7
Thứ 5
18/11
2021
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
04960
Giải nhất
49665
Giải nhì
04200                    18541
Giải ba
27955          83010          45029
40506          20377          87002
Giải tư
6003                    5169
6560                    4282
Giải năm
9217          5644          4489
6692          1281          3506
Giải sáu
698          013          396
Giải bảy
40          73          53          30
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 18/11/2021
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
6,0,1,6,4,3 0 0,6,2,3,6
4,8 1 0,7,3
0,8,9 2 9
0,1,7,5 3 0
4 4 1,4,0
6,5 5 5,3
0,0,9 6 0,5,9,0
7,1 7 7,3
9 8 2,9,1
2,6,8 9 2,8,6
Thứ 4
17/11
2021
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
99342
Giải nhất
53462
Giải nhì
60892                    76010
Giải ba
08172          04710          89384
38556          56517          44121
Giải tư
6524                    9263
8444                    5561
Giải năm
8015          8646          4057
6037          3332          3728
Giải sáu
192          729          801
Giải bảy
87          23          66          46
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 17/11/2021
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
1,1 0 1
2,6,0 1 0,0,7,5
4,6,9,7,3,9 2 1,4,8,9,3
6,2 3 7,2
8,2,4 4 2,4,6,6
1 5 6,7
5,4,6,4 6 2,3,1,6
1,5,3,8 7 2
2 8 4,7
2 9 2,2
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top