kết quả xổ số miền nam

   
Thứ 4
07/07
2021
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
Mã tỉnh
DN
CT
ST
Giải tám
61
45
87
Giải bảy
806
421
945
Giải sáu
8714
0026
1678
2050
8724
4774
9604
7558
7091
Giải năm
5683
9903
6328
Giải tư
68072
37158
96391
00778
29830
05992
04037
39018
26612
38582
57302
26713
79395
40867
84945
09742
19235
37821
57516
93625
99494
Giải ba
27532
33860
49479
63453
60606
81206
Giải nhì
85992
69035
04064
Giải nhất
57577
26139
52613
Giải ĐB
168076
125151
148248
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 07/07/2021
Đồng Nai
Chục Số Đơn Vị
3,6 0 6
6,9 1 4
7,9,3,9 2 6
8 3 0,7,2
1 4 -
- 5 8
0,2,7 6 1,0
3,7 7 8,2,8,7,6
7,5,7 8 3
- 9 1,2,2
Cần Thơ
Chục Số Đơn Vị
5 0 3,2
2,5 1 8,2,3
1,8,0 2 1,4
0,1,5 3 5,9
2,7 4 5
4,9,3 5 0,3,1
- 6 7
6 7 4,9
1 8 2
7,3 9 5
Sóc Trăng
Chục Số Đơn Vị
- 0 4,6,6
9,2 1 6,3
4 2 8,1,5
1 3 5
0,9,6 4 5,5,2,8
4,4,3,2 5 8
1,0,0 6 4
8 7 -
5,2,4 8 7
- 9 1,4
Thứ 3
06/07
2021
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
Mã tỉnh
BT
VT
BL
Giải tám
83
14
79
Giải bảy
950
829
084
Giải sáu
3386
7416
8577
1669
5997
1080
0793
4645
7503
Giải năm
0829
0930
1856
Giải tư
58470
33448
68392
76755
14609
28459
78075
87151
17652
90240
10309
31654
96270
51636
40891
75323
48087
51427
15181
02769
37630
Giải ba
96726
78191
16989
09442
73657
40280
Giải nhì
34253
36744
79040
Giải nhất
98432
23032
06205
Giải ĐB
330932
582806
490318
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 06/07/2021
Bến Tre
Chục Số Đơn Vị
5,7 0 9
9 1 6
9,3,3 2 9,6
8,5 3 2,2
- 4 8
5,7 5 0,5,9,3
8,1,2 6 -
7 7 7,0,5
4 8 3,6
2,0,5 9 2,1
Vũng Tàu
Chục Số Đơn Vị
8,3,4,7 0 9,6
5 1 4
5,4,3 2 9
- 3 0,6,2
1,5,4 4 0,2,4
- 5 1,2,4
3,0 6 9
9 7 0
- 8 0,9
2,6,0,8 9 7
Bạc Liêu
Chục Số Đơn Vị
3,8,4 0 3,5
9,8 1 8
- 2 3,7
9,0,2 3 0
8 4 5,0
4,0 5 6,7
5 6 9
8,2,5 7 9
1 8 4,7,1,0
7,6 9 3,1
Thứ 2
05/07
2021
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
TP HCM
Đồng Tháp
Cà Mau
Mã tỉnh
HCM
DT
CM
Giải tám
54
52
35
Giải bảy
546
842
155
Giải sáu
5488
9218
8403
9991
2135
0046
1132
8250
8223
Giải năm
3629
9657
7011
Giải tư
08158
71260
87652
11529
63707
54402
72607
73374
79896
58738
83106
61203
47525
10396
87473
05065
45802
00820
80423
60035
93925
Giải ba
75030
81061
68317
50973
20775
63828
Giải nhì
73298
07711
64369
Giải nhất
32520
20857
46168
Giải ĐB
472296
467462
341542
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 05/07/2021
TP HCM
Chục Số Đơn Vị
6,3,2 0 3,7,2,7
6 1 8
5,0 2 9,9,0
0 3 0
5 4 6
- 5 4,8,2
4,9 6 0,1
0,0 7 -
8,1,5,9 8 8
2,2 9 8,6
Đồng Tháp
Chục Số Đơn Vị
- 0 6,3
9,1 1 7,1
5,4,6 2 5
0,7 3 5,8
7 4 2,6
3,2 5 2,7,7
4,9,0,9 6 2
5,1,5 7 4,3
3 8 -
- 9 1,6,6
Cà Mau
Chục Số Đơn Vị
5,2 0 2
1 1 1
3,0,4 2 3,0,3,5,8
2,7,2 3 5,2,5
- 4 2
3,5,6,3,2,7 5 5,0
- 6 5,9,8
- 7 3,5
2,6 8 -
6 9 -
CN
04/07
2021
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
Mã tỉnh
TG
KG
DL
Giải tám
89
40
04
Giải bảy
990
343
128
Giải sáu
4196
3992
6427
7419
2312
0097
1143
1855
3137
Giải năm
4517
0064
6054
Giải tư
00547
84977
36495
23624
43325
19944
13214
66735
29935
41953
97981
00520
75658
13482
18121
51951
90993
42573
41354
34029
02743
Giải ba
40977
19874
42593
65825
29213
72985
Giải nhì
09517
90970
26773
Giải nhất
97437
29459
10784
Giải ĐB
220816
509867
273435
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 04/07/2021
Tiền Giang
Chục Số Đơn Vị
9 0 -
- 1 7,4,7,6
9 2 7,4,5
- 3 7
2,4,1,7 4 7,4
9,2 5 -
9,1 6 -
2,1,4,7,7,1,3 7 7,7,4
- 8 9
8 9 0,6,2,5
Kiên Giang
Chục Số Đơn Vị
4,2,7 0 -
8 1 9,2
1,8 2 0,5
4,5,9 3 5,5
6 4 0,3
3,3,2 5 3,8,9
- 6 4,7
9,6 7 0
5 8 1,2
1,5 9 7,3
Đà Lạt
Chục Số Đơn Vị
- 0 4
2,5 1 3
- 2 8,1,9
4,9,7,4,1,7 3 7,5
0,5,5,8 4 3,3
5,8,3 5 5,4,1,4
- 6 -
3 7 3,3
2 8 5,4
2 9 3
Thứ 7
03/07
2021
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
TP HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Mã tỉnh
HCM
LA
BP
HG
Giải tám
92
81
63
22
Giải bảy
697
611
241
402
Giải sáu
5758
7479
3907
8396
1418
0702
4253
3635
9478
7285
1498
0211
Giải năm
1736
3817
6662
7925
Giải tư
44925
58228
39503
75956
71478
49975
82152
73148
27491
78709
39446
08187
25758
89076
52713
26063
76715
03913
99853
79612
95912
55829
24597
09473
19108
61566
75621
54609
Giải ba
57839
84380
04000
72851
98082
96851
87555
92773
Giải nhì
32995
72463
63039
63455
Giải nhất
01660
15363
17334
96292
Giải ĐB
643631
925909
664013
951718
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 03/07/2021
TP HCM
Chục Số Đơn Vị
8,6 0 7,3
3 1 -
9,5 2 5,8
0 3 6,9,1
- 4 -
2,7,9 5 8,6,2
3,5 6 0
9,0 7 9,8,5
5,2,7 8 0
7,3 9 2,7,5
Long An
Chục Số Đơn Vị
0 0 2,9,0,9
8,1,9,5 1 1,8,7
0 2 -
6,6 3 -
- 4 8,6
- 5 8,1
9,4,7 6 3,3
1,8 7 6
1,4,5 8 1,7
0,0 9 6,1
Bình Phước
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
4,5 1 3,5,3,2,2,3
6,1,1,8 2 -
6,5,1,6,1,5,1 3 5,9,4
3 4 1
3,1 5 3,3,1
- 6 3,2,3
- 7 8
7 8 2
3 9 -
Hậu Giang
Chục Số Đơn Vị
- 0 2,8,9
1,2 1 1,8
2,0,9 2 2,5,9,1
7,7 3 -
- 4 -
8,2,5,5 5 5,5
6 6 6
9 7 3,3
9,0,1 8 5
2,0 9 8,7,2
Thứ 6
02/07
2021
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
Mã tỉnh
VL
BD
TV
Giải tám
04
87
87
Giải bảy
028
360
880
Giải sáu
1610
7245
0064
3648
3821
1918
1764
6482
3223
Giải năm
4198
7120
3356
Giải tư
71239
29750
01939
21431
29591
93311
31169
09130
75334
63187
85023
19722
21415
96866
27207
93201
69866
63367
60709
06017
58528
Giải ba
83657
09203
53302
26287
59196
49426
Giải nhì
92989
46311
12941
Giải nhất
94484
64473
94454
Giải ĐB
065068
922293
531312
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 02/07/2021
Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị
1,5 0 4,3
3,9,1 1 0,1
- 2 8
0 3 9,9,1
0,6,8 4 5
4 5 0,7
- 6 4,9,8
5 7 -
2,9,6 8 9,4
3,3,6,8 9 8,1
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị
6,2,3 0 2
2,1 1 8,5,1
2,0 2 1,0,3,2
2,7,9 3 0,4
3 4 8
1 5 -
6 6 0,6
8,8,8 7 3
4,1 8 7,7,7
- 9 3
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị
8 0 7,1,9
0,4 1 7,2
8,1 2 3,8,6
2 3 -
6,5 4 1
- 5 6,4
5,6,9,2 6 4,6,7
8,0,6,1 7 -
2 8 7,0,2
0 9 6
Thứ 5
01/07
2021
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Tây Ninh
An Giang
Bình Thuận
Mã tỉnh
TN
AG
BTH
Giải tám
44
79
16
Giải bảy
652
367
585
Giải sáu
5425
5244
8771
2735
8116
4659
8670
2569
3634
Giải năm
9813
0294
8454
Giải tư
52988
72587
17386
07673
35641
44016
15018
20488
35592
64383
96831
78159
95204
40535
45033
98538
24234
33707
05792
99809
15528
Giải ba
15702
65510
03622
62191
64032
77500
Giải nhì
18192
29667
60426
Giải nhất
28201
31495
03459
Giải ĐB
675184
474758
678403
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 01/07/2021
Tây Ninh
Chục Số Đơn Vị
1 0 2,1
7,4,0 1 3,6,8,0
5,0,9 2 5
1,7 3 -
4,4,8 4 4,4,1
2 5 2
8,1 6 -
8 7 1,3
8,1 8 8,7,6,4
- 9 2
An Giang
Chục Số Đơn Vị
- 0 4
3,9 1 6
9,2 2 2
8 3 5,1,5
9,0 4 -
3,3,9 5 9,9,8
1 6 7,7
6,6 7 9
8,5 8 8,3
7,5,5 9 4,2,1,5
Bình Thuận
Chục Số Đơn Vị
7,0 0 7,9,0,3
- 1 6
9,3 2 8,6
3,0 3 4,3,8,4,2
3,5,3 4 -
8 5 4,9
1,2 6 9
0 7 0
3,2 8 5
6,0,5 9 2
Thứ 4
30/06
2021
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
Mã tỉnh
DN
CT
ST
Giải tám
52
10
36
Giải bảy
387
561
549
Giải sáu
6989
5552
0083
1319
4450
4346
5221
9542
7348
Giải năm
5894
9378
7606
Giải tư
43615
22774
26364
29817
08035
17029
85617
83751
67408
18024
67205
06730
02813
50063
53977
88316
97443
80148
41208
95479
28554
Giải ba
45940
80861
22183
80910
64651
10000
Giải nhì
33440
37165
07388
Giải nhất
85243
53310
44350
Giải ĐB
235490
264290
997124
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 30/06/2021
Đồng Nai
Chục Số Đơn Vị
4,4,9 0 -
6 1 5,7,7
5,5 2 9
8,4 3 5
9,7,6 4 0,0,3
1,3 5 2,2
- 6 4,1
8,1,1 7 4
- 8 7,9,3
8,2 9 4,0
Cần Thơ
Chục Số Đơn Vị
1,5,3,1,1,9 0 8,5
6,5 1 0,9,3,0,0
- 2 4
1,6,8 3 0
2 4 6
0,6 5 0,1
4 6 1,3,5
- 7 8
7,0 8 3
1 9 0
Sóc Trăng
Chục Số Đơn Vị
0,5 0 6,8,0
2,5 1 6
4 2 1,4
4 3 6
5,2 4 9,2,8,3,8
- 5 4,1,0
3,0,1 6 -
7 7 7,9
4,4,0,8 8 8
4,7 9 -
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top