kết quả xổ số miền nam

   
Thứ 2
12/07
2021
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
TP HCM
Đồng Tháp
Cà Mau
Mã tỉnh
HCM
DT
CM
Giải tám
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải bảy
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải sáu
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải năm
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải tư
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải ba
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải nhì
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải nhất
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải ĐB
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 12/07/2021
TP HCM
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -
Đồng Tháp
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -
Cà Mau
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -
CN
11/07
2021
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
Mã tỉnh
TG
KG
DL
Giải tám
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải bảy
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải sáu
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải năm
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải tư
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải ba
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải nhì
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải nhất
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải ĐB
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 11/07/2021
Tiền Giang
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -
Kiên Giang
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -
Đà Lạt
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -
Thứ 7
10/07
2021
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
TP HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Mã tỉnh
HCM
LA
BP
HG
Giải tám
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải bảy
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải sáu
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải năm
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải tư
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải ba
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải nhì
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải nhất
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải ĐB
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 10/07/2021
TP HCM
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -
Long An
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -
Bình Phước
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -
Hậu Giang
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -
Thứ 6
09/07
2021
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
Mã tỉnh
VL
BD
TV
Giải tám
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải bảy
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải sáu
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải năm
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải tư
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải ba
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải nhì
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải nhất
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải ĐB
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 09/07/2021
Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -
Thứ 5
08/07
2021
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Tây Ninh
An Giang
Bình Thuận
Mã tỉnh
TN
AG
BTH
Giải tám
14
42
32
Giải bảy
996
239
801
Giải sáu
5138
8336
7218
0941
8493
9556
5652
3251
2017
Giải năm
4144
3654
5832
Giải tư
43201
87064
35508
04828
52335
70706
01929
05008
60386
48408
40791
11262
24174
94512
07364
98474
57121
71316
74075
04656
13744
Giải ba
60343
31457
09097
36808
96511
75602
Giải nhì
38900
94519
36141
Giải nhất
46298
97593
48436
Giải ĐB
673884
942923
862319
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 08/07/2021
Tây Ninh
Chục Số Đơn Vị
0 0 1,8,6,0
0 1 4,8
- 2 8,9
4 3 8,6,5
1,4,6,8 4 4,3
3 5 7
9,3,0 6 4
5 7 -
3,1,0,2,9 8 4
2 9 6,8
An Giang
Chục Số Đơn Vị
- 0 8,8,8
4,9 1 2,9
4,6,1 2 3
9,9,2 3 9
5,7 4 2,1
- 5 6,4
5,8 6 2
9 7 4
0,0,0 8 6
3,1 9 3,1,7,3
Bình Thuận
Chục Số Đơn Vị
- 0 1,2
0,5,2,1,4 1 7,6,1,9
3,5,3,0 2 1
- 3 2,2,6
6,7,4 4 4,1
7 5 2,1,6
1,5,3 6 4
1 7 4,5
- 8 -
1 9 -
Thứ 4
07/07
2021
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
Mã tỉnh
DN
CT
ST
Giải tám
61
45
87
Giải bảy
806
421
945
Giải sáu
8714
0026
1678
2050
8724
4774
9604
7558
7091
Giải năm
5683
9903
6328
Giải tư
68072
37158
96391
00778
29830
05992
04037
39018
26612
38582
57302
26713
79395
40867
84945
09742
19235
37821
57516
93625
99494
Giải ba
27532
33860
49479
63453
60606
81206
Giải nhì
85992
69035
04064
Giải nhất
57577
26139
52613
Giải ĐB
168076
125151
148248
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 07/07/2021
Đồng Nai
Chục Số Đơn Vị
3,6 0 6
6,9 1 4
7,9,3,9 2 6
8 3 0,7,2
1 4 -
- 5 8
0,2,7 6 1,0
3,7 7 8,2,8,7,6
7,5,7 8 3
- 9 1,2,2
Cần Thơ
Chục Số Đơn Vị
5 0 3,2
2,5 1 8,2,3
1,8,0 2 1,4
0,1,5 3 5,9
2,7 4 5
4,9,3 5 0,3,1
- 6 7
6 7 4,9
1 8 2
7,3 9 5
Sóc Trăng
Chục Số Đơn Vị
- 0 4,6,6
9,2 1 6,3
4 2 8,1,5
1 3 5
0,9,6 4 5,5,2,8
4,4,3,2 5 8
1,0,0 6 4
8 7 -
5,2,4 8 7
- 9 1,4
Thứ 3
06/07
2021
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
Mã tỉnh
BT
VT
BL
Giải tám
83
14
79
Giải bảy
950
829
084
Giải sáu
3386
7416
8577
1669
5997
1080
0793
4645
7503
Giải năm
0829
0930
1856
Giải tư
58470
33448
68392
76755
14609
28459
78075
87151
17652
90240
10309
31654
96270
51636
40891
75323
48087
51427
15181
02769
37630
Giải ba
96726
78191
16989
09442
73657
40280
Giải nhì
34253
36744
79040
Giải nhất
98432
23032
06205
Giải ĐB
330932
582806
490318
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 06/07/2021
Bến Tre
Chục Số Đơn Vị
5,7 0 9
9 1 6
9,3,3 2 9,6
8,5 3 2,2
- 4 8
5,7 5 0,5,9,3
8,1,2 6 -
7 7 7,0,5
4 8 3,6
2,0,5 9 2,1
Vũng Tàu
Chục Số Đơn Vị
8,3,4,7 0 9,6
5 1 4
5,4,3 2 9
- 3 0,6,2
1,5,4 4 0,2,4
- 5 1,2,4
3,0 6 9
9 7 0
- 8 0,9
2,6,0,8 9 7
Bạc Liêu
Chục Số Đơn Vị
3,8,4 0 3,5
9,8 1 8
- 2 3,7
9,0,2 3 0
8 4 5,0
4,0 5 6,7
5 6 9
8,2,5 7 9
1 8 4,7,1,0
7,6 9 3,1
Thứ 2
05/07
2021
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
TP HCM
Đồng Tháp
Cà Mau
Mã tỉnh
HCM
DT
CM
Giải tám
54
52
35
Giải bảy
546
842
155
Giải sáu
5488
9218
8403
9991
2135
0046
1132
8250
8223
Giải năm
3629
9657
7011
Giải tư
08158
71260
87652
11529
63707
54402
72607
73374
79896
58738
83106
61203
47525
10396
87473
05065
45802
00820
80423
60035
93925
Giải ba
75030
81061
68317
50973
20775
63828
Giải nhì
73298
07711
64369
Giải nhất
32520
20857
46168
Giải ĐB
472296
467462
341542
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 05/07/2021
TP HCM
Chục Số Đơn Vị
6,3,2 0 3,7,2,7
6 1 8
5,0 2 9,9,0
0 3 0
5 4 6
- 5 4,8,2
4,9 6 0,1
0,0 7 -
8,1,5,9 8 8
2,2 9 8,6
Đồng Tháp
Chục Số Đơn Vị
- 0 6,3
9,1 1 7,1
5,4,6 2 5
0,7 3 5,8
7 4 2,6
3,2 5 2,7,7
4,9,0,9 6 2
5,1,5 7 4,3
3 8 -
- 9 1,6,6
Cà Mau
Chục Số Đơn Vị
5,2 0 2
1 1 1
3,0,4 2 3,0,3,5,8
2,7,2 3 5,2,5
- 4 2
3,5,6,3,2,7 5 5,0
- 6 5,9,8
- 7 3,5
2,6 8 -
6 9 -
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top